Jønsberg Landbruksskole ble Husdyrtreffvinner på svin

Husdyrtreff 2016

(09.06.16) Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingris/årsstatistikk på et anonymisert bruk. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene. Deretter finne forbedringsområder og komme med forslag på aktuelle tiltak/rutiner, for å forbedre resultatene i produksjonen.

Målet er å komme opp blant de beste i Ingris. Det var også en regneoppgave som gikk på hvor mye en kan spare i kroner og øre på å redusere fôrforbruket, og en samvirke relatert oppgave.

I år var det Håkon Rud og Erik Solbjørg som leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff. Kontaktlærere var Inger Helene Lombnæs og Eli G. Dybdahl.

Elevene leverte en solid besvarelse der de har trukket fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kommet med gode forslag til hva som det bør sette fokus på i besetningen. Gruppa har foreslått, begrunnet og vurdert mange tiltak som kan settes i verk i besetningen for å forbedre resultatene. De viser også at de har satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den. Samt utfordringen i at samme aktør er mottager og markedsregulator.

Vi gratulerer Husdyrtreff-vinnerne på svin i 2016!

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for «Husdyrtreff», som er ei tevling laga for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff har blitt arrangert i mange år, det starta som et prøveprosjekt vinteren 1981/-82 og har vært arrangert i alle år siden. 173 elever fra 12 landbruksskoler var med i årets konkurranse.

Vinnerne fra venstre Håkon Rud og Erik Solbjørg
Vinnerne fra venstre Håkon Rud og Erik Solbjørg

Kontaktpersoner Husdyrtreff 2016 svin