Jønsberg Videregående skole landsvinnere på årets Husdyrtreff storfekjøttproduksjon

(12.06.20) Nivået på årets storfekjøttoppgaver var gledelig høyt. Likevel, elevene som vant, leverte den aller beste oppgaven.

En ser at de har satt seg godt inn i ting, de vurderer og reflekterer godt, både når de skal velge semin til den enkelte ku og når de skal si noe om dyrevelferdsregelverket. Ekstra moro er det at årets landsvinnere ikke er elever på tredje, men andre året naturbruk. Jønsberg videregående skole i Stange i Innlandet har en lang og solid historie som utdanningsinstitusjon i landbruket – og det er gledelig at de nok en gang går av med seier i Husdyrtreff storfekjøttproduksjon. Elevene har jobbet med oppgaven i faget yrkesfaglig fordypning/husdyr. Læreren deres er Inger Helene Lombnæs som også har vært lærer for tidligere landsvinnere.

Alle de tre vinnerne skal fortsette med VG3 landbruk ved Jønsberg neste skoleår for agronomutdanning.  Anette Berg Kløvstad vil fortsette med påbygg til generell studiekompetanse og videre med Husdyrvitenskap ved NMBU på Ås. Deretter er planen å ta over hjemgården på Brøttum for å starte med ammeku.

Etter påbygg ved Jønsberg planlegger Herman Lau videre utdanning ved Høgskolen i Innlandet, enten ved Blæstad eller Evenstad. Deretter vil han vende hjem til gården han kommer fra i Sjølisand i Rendalen og ta over drifta med ammeku.

Sigurd Solberg Wollan vil jobbe videre innen landbruket med både maskiner og husdyr. Målsettingen er å opparbeide seg god praksis i arbeidslivet, før han også etter hvert vil overta hjemgården med kjøttfeproduksjon i Veldre.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 skoler og i om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. På grunn av koronasituasjonen, var det noen skoler som måtte trekke seg da de ikke rakk å få ferdig oppgavene. Det var derfor 11 skoler som leverte inn oppgaver til konkurransen.

19 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 10 på storfekjøttproduksjon, 10 på saueproduksjon, 4 på fjørfeproduksjon og 9 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 45 oppgaver fra ordinære elever og 7 oppgaver fra voksenagronomelever.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff!

Vinnere
Vinnere fra venstre Sigurd S. Wollan, Herman Lau og Anette B. Kløvstad.

Pressekontakt Husdyrtreff storfekjøttproduksjon: