Justert engrospris og endret kjøttprosenttillegg for gris

(19.12.13) Engrospris for gris heves med 20 øre per kg fra 6. januar. Dette er en teknisk justering på grunn av ny likning for fastsetting av kjøttprosent. I tillegg endres tilleggene for kjøttprosent noe.

Måling av kjøttprosentSom følge av ny likning for fastsettelse av kjøttprosent for gris, er det forventet at den målte kjøttprosenten vil gå noe ned på slakteskrotter (se egen sak fra Animalia).

Engrosprisen justeres nå opp med 20 øre for å kompensere for den målte nedgangen i gjennomsnittlig kjøttprosent. Når det gjelder betaling for kjøttprosent vil ikke det ikke medføre endret gjennomsnittlig pris, selv om det vil være noe ulikheter avhengig av hvilken kjøttprosent svineslaktet har:

Kjøttprosent under 55 får et tillegg på 40 øre (mot tidligere 50). Kjøttprosent fra 55 til og med 65 får et tillegg på 30 øre (mot tidligere 40 øre). Kjøttprosenter fra og med 65 til 68 får et tillegg på 20 øre (mot tidligere 40 øre).

Endringene skyldes at fettrike deler av grisen, som for eksempel ribba, har hatt en bedre prisutvikling enn de magrere delene.