Kategorifastsettelse etter faktisk alder

Nye regler for klassifisering av storfe:

(16.03.11) Fra 4. april endres regelverket for kategorifastsettelse på kalv og storfe. Fødselsdato som hentes fra Husdyrregisteret er avgjørende for hvilken kategori slaktet klassifiseres i.

Av: Svein Bjarne Sommernes, redaktør

Klassifisering av storfeDet er Animalia som er ansvarlig for klassifiseringsordningen i Norge og tilnærmet alle slakterier er med i ordningen. Det nye regelverket har samme aldersinndeling som myndighetenes krav om håndtering av risikomateriale fra slaktedyr.

Endringen har ikke vesentlig betydning for storfeprodusentene, men en kan unngå "uventet nedklassifisering" i kategori.

Kategorier av storfe
Slaktedyr av storfe opp til 300 dager (ca 10 mnd) klassifiseres som kalv. Hanndyr av storfe over 300 dager og opp til 2 år klassifiseres som ung okse eller kastrat, og hunndyr i samme aldersgruppe klassifiseres som kvige. Kategorien ung ku er hunndyr fra 2 til 4 år. Se tabellen under for alle kategorier.

Aldersbestemmelsen i kategoriene er antall dager: slaktedato minus fødselsdato.

Kategorier

Kriterier

Kalv

Alder på slaktedag skal ikke overstige 300 dager

Ung okse

Kjønn skal være hannkjønn (1 i Husdyrregisteret). Alder på slaktedag skal være fra og med 301 dager til og med 730 dager.

Okse

Kjønn skal være hannkjønn (1 i Husdyreregisteret). Alder skal være 731 dager eller høyere.

Kastrat

Kjønn skal være hannkjønn (1 i Husdyrregisteret). Slaktedyrene skal være kastrerte. Alder på slaktedag skal være fra og med 301 dager til og med 1460 dager. Eldre slaktedyr klassifiseres som Okse

Kvige

Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyreregisteret). Alder på slaktedag skal være fra og med 301 dager til og med 730 dager.

Ung ku

Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyreregisteret). Alder skal være 731 dager og kan være inntil 1460 dager.

Ku

Kjønn skal være hunnkjønn (2 i Husdyrregisteret). Alder skal være 1461 dager eller høyere.


Gammelt regelverk i reserve
Dataene i Husdyrregisteret kan av forskjellige grunner mangle. Hvis informasjon om kjønn og alder ikke foreligger i klassifiseringsøyeblikket, skal slaktene klassifiseres etter det gamle regelverket med preg på skrotten, kjøttfarge og forbeining.

I slike tilfeller gis det en anmerkingskode som sier at informasjon om alder og kjønn ikke forelå.