«Klara» – et verktøy for å simulere dine klassifiseringsresultater

(Oppdatert 15.06.21) Klara er et verktøy på Min side der du kan sjekke oppnådd slakteklasse og simulere endring i alder, tilvekst og slaktevekt på aktuelle slakt. Din simulering kan gi deg verdifull informasjon om det er lønnsomt for deg å gjøre små endringer i fôring, slaktealder mm. Det har dessverre vært en feil i Klara som gjorde at en ikke fikk simulert endringer i alder og vekt på Ung okse. Feilen er nå rettet, og Klara skal nå fungere som normalt. Vi beklager ulempene dette har medført.

Norturabønder var med å teste programmet på Forus-anlegget i 2019

Klara beregner nytt klassifiseringsresultat ut fra det du legger inn av endringer, det beregnes fôrforbruk og oppnådd pris. Simuleringsmodellen gir deg også en antydning om det vil være lønnsomt eller ikke.

Overgangen til lengdemåling og beregning av slakteklasse etter vekt, lengde og informasjon om dyret, gjør at det er mulig å lage en simuleringsmodell av mulig slakteklasse.

I første omgang er det kun slaktekategori «ung okse» du kan simulere oppnådd slakteklasse og økonomi ved å endre vekt, alder eller tilvekst.

Logg inn på Min side - du finner Klara under Rapporter, Storfe

Visningsbilde

Hva gir «Klara»?

  • slakteresultat på enkeltdyr
  • gjennomsnitt slakteresultat på hele leveranse
  • gjennomsnitt slakteresultat på alle dyr siste halvår
  • i slaktekategori «ung okse» kan du bergene oppnådd slakteklasse og økonomi med å endre vekt, alder eller tilvekst

Du kan hente opp avregningene dine og se på både enkeltdyr og gjennomsnitt av hele leveranser. Du kan også se gjennomsnittet av alle dyr siste seks måneder. Det kan også deles inn i ulike slaktekategorier som ung okse, kvige, ku og så videre, og viser hvor mye du har fått betalt fra hver kategori.

Bildet under viser en NRF okse, hvor det er simulert 12 kg høyere slaktevekt på samme alder. Det hadde gitt endret slakteklasse fra O (5,29) til O + (5,58). Det hadde lønnet seg, selv om fôrforbruket øker.

Simuleringen kan ikke brukes som et absolutt rett regnestykke, men det gir en god pekepinn på oppnådd resultat.

Bilde simulering

Hver slakteklasse i EUROP-skalaen har en tallverdi. Oppnådd slakteklasse oppgis som tall med to desimaler. Det viser hvor dyret er i intervallet, og om det er nære ved å få en dårligere eller bedre slakteklasse.

Klasse

Tall

Intervall

P-

1

0-1,49

P

2

1,5-2,49

P+

3

2,5-3,49

O-

4

3,5-4,49

O

5

4,5-5,49

O+

6

5,5-6,49

R-

7

6,5-7,49

R

8

7,5-8,49

R+

9

8,5-9,49

U-

10

9,5-10,49

U

11

10,5-11,49

U+

12

11,5-12,49

E-

13

12,5-13,49

E

14

13,5-14,49

E+

15

Over 14,5

Det er også laget en presentasjon om «Klara hvordan bruke tjenesten», som du her kan laste ned en pdf.-versjon av.

Relatert informasjon (ekstern)