Korrigering av pris og kvalitetstillegg på fôringsdyr

(08.09.20) Vi gjennomfører to mindre prisjusteringer på fôringsdyr i høst. Fra 21. september en prisnedgang på kr 1,50 på grunnpris, samtidig økes maksimal alder på kvalitetstillegg fôringsdyr fra 34 til 36 uker. Fra 3. august innførte Nortura kalvebonus på kr. 500,- som gjelder ut høsten.

Limousin i blomstereng. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura
Limousin i blomstereng. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Av: Odd Finnesand, livdyrsjef Nortura

Mange av våre produsenter som driver sluttfôring på okse/kvige har for tiden ledig kapasitet. Store deler av landet melder om OK grasavlinger, og vi nærmer oss slutten på årets beiteperiode. I år som tidligere må det gjøres grep for å få besetningen under tak, vinter- og vårfødte ammekalver kan med fordel skilles fra. Slipp heller mordyra på beite en tid etter sortering.

Nortura er opptatt av en rettferdig fordeling av verdiskapning for selger/kjøper. I flere år har Nortura praktisert en sesongmessig justering av pris på fôringsdyr. Prisen har vært høyest på sommeren da tilførslene er på det laveste og underskuddet på foringsdyr øker. Normalt vil prisen justeres ned tilsvarende i løpet av høsten. På grunn av endra rammebetingelser og markedssituasjon blir høstens justering minimal.

Ta en avsjekk på:

  • At fôringsdyra ligger med rett status/rase
  • At merking er riktig
  • At besetning har rett helsestatus

Meld inn på Min side, eller ta kontakt med oss på tlf. 955 18 400.

Vi er klar!
Norskprodusert storfekjøtt er etterspurt. Meld inn dine fôringsdyr til Nortura og bidra til at Gilde – som er garantert Norsk – har råstoff også fremover.