Lammeringstillegg økes frå nyttår

(17.12.19) Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke lammeringstillegget med kr 5,- per dyr levert fra besetninger organisert i lammering fra 1. januar 2020. Tillegget blir da kr. 15,- per dyr.

Rundt 80 % av alle småfe til Nortura er levert gjennom lammeringer, økt lammeringstillegg skal være en ekstra stimulans til å få med enda flere neste år.

Lammeringene er viktig for Nortura for å få gjennomført slaktesesongen på en god måte med rasjonell inntransport og tilpasset slaktemengde etter kapasitet og markedsbehov.