Lite antibiotikaresistens hos norsk kylling

Pressemelding fra Nortura:

(23.09.15) Mattilsynet har mottatt rapporten om antibiotikaresistens hos norske husdyr, den såkalte NormVet-rapporten. Både Mattilsynet og Folkehelseinsituttet, er klare på at den norske kyllingen er verdens tryggeste.

Mattilsynet har mottatt rapporten om antibiotikaresistens hos norske husdyr, den såkalte NormVet-rapporten. Både Mattilsynet og Folkehelseinsituttet, er klare på at den norske kyllingen er verdens tryggeste.

Det siste året har kyllingen fått hard medfart som følge av debatten etter funn av antibiotikaresistente bakterier. Tallene Veterinærinstituttet la fram for Mattilsynet i går er ikke nye, men de presenteres nå i et mer utfyllende bilde. Finmaskede metoder er hovedgrunnen til at man gjør funn som kan virke høye, men som likevel er ubetydelige for både dyre- og folkehelsa, understreker Veterinærinstituttet.

Hovedgrunnen til den lave forekomsten er at norske dyr holder seg stort sett friske og dermed ikke har behov for antibiotikabehandling. Husdyrnæringa står for knappe 11 prosent av antibiotikabruken i Norge, mens humanmedisin i hovedsak står for resten. Den totale mengden antibiotika brukt på husdyr er redusert med 38 prosent siden 1995.

Under overrekkelsen i går var både Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Folkehelseinsituttet samstemte om at kylling spesielt og husdyr generelt har fått et ufortjent dårlig rykte det siste året.

– Vi er veldig glade for at mat- og helsemyndighetene er så unisone i sin friskmelding av norske husdyr. Vi har tross alt en helt unik situasjon i Norge med friske dyr og lite resistens, og slik ønsker vi at det fortsatt skal være, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Han understreker at både næringa, bøndene, veterinærene og myndighetene må fortsette å stå sammen for å bevare den unike norske situasjonen.

Les mer hos Mattilsynet