Livdyrformidling storfe i høst – status i markedet

(29.09.21) – Høsten er en hektisk tid vi livdyrformidlere ser frem til, store mengder dyr skal skifte eier i løpet av noen hektiske uker, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura.

Avlsokse på beite. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

I vårt langstrakte land vil dette slå til på litt ulike tidspunkt. Effekten av beiter er helt klart på retur, og i alle områder er innsetting av dyr klart i tankene. Selv om formidling av fôringsdyr har hatt et høyere nivå i sommer så har vi fremdeles underskudd i alle tilførselsområder fra nord til sør.

Fôringsdyr

Om høsten kan slå til noe ulikt i landet så kommer 1. oktober likt. Nortura har gode innmeldinger fra uke 40. Normalt kommer høy aktivitet rundt formidling sammen med travel sesong på slakteri. Biler og sjåfører er klare, men bør utnyttes best mulig.

Før innmelding bør en sjekke at individopplysninger stemmer!

Avlsdyr melk kvige/ku

Markedet har endra seg fra store underskudd på forsommeren, nå meldes det om mye innmeldinger av drektig kvige/ku. Dette er dyr med venta kalving fra nå til vinter 2022. Nesten alle tilførselsområdene melder også ca balanse for lakterende kvige/ku.

Kalv/ungkviger melk

Stort sett balanse i alle områder.

Avlsdyr kjøttfe

Drektig kvige/ku. Mye innmeldt i alle områder, blant dyra er også en del avviklingsbesetninger.

Ungdyr kjøtt

Store innmeldinger i alle områder.

Husk å bestille avlsokse for sesongen! 

Vi har nå et godt utvalg av avlsokser i ulike raser. Hvert år får vi på denne tiden innmeldt avlsokser med fagbrev, dvs dette er brukte okser som har vist de fungerer. Dette er okser som med fordel kan dele sine gener i nye ammekuflokker. Vurdere du/dere å skifte ta kontakt med din formidler. Pga manglende oppstallingsplass vil nok en del av disse slaktes i løpet av høst/vinter.

– Høsten er en travel og gild tid for oss. Mye skal skje på noen få hektiske uker og vi kan være vanskelige å nå på telefon. Derfor vil vi oppfordre alle til å bruke Min side. Min side er åpen «24/7».  Her kan direkte leveringer meldes, en kan legge inn bestillinger og innmeldinger, sier Finnesand. 

Oversikter for livdyr i områdene Midt/Nord og Øst/Innlandet ligger ute på våre sider. For Agro/Vest så kontakt oss direkte. Bruk Min side, ta kontakt med livdyrformidleren din, eller Nortura Medlemssenter på tlf. 955 18 400 (tast 2 for livdyr).