Livdyrmarkedet og prisene framover

(Oppdatert 04.09.19) Produksjon av fôringsdyr trenger en betydelig tidshorisont, allerede nå er tidspunkt for kalving vinter/vår 2020 bestemt. Den 5. august gikk det ut en melding om prisene fremover, vi endrer nå vekt-tillegg på fôringsdyr av kjøttfe, og det blir gjeldene fra 1. oktober, samtidig utsettes innføring av 34 ukers grense for kvalitetstillegg til 23. september.

– Produksjonsopplegg for fôringsdyr variere stort, og felles for svært mange er at mordyr med kalv utnytter gode beiteressurser på innmark og utmark, slik det skal være. Vi har dessverre gjort det umulig for en del produsenter å tilpasse seg endringer rundt maksimal vekt og vekt tillegg og innstramming av kvalitets tillegg, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

Nortura har for tiden et økende underskudd på fôringsdyr, men det vil nok også i høst være noen raser/rasekombinasjoner som er mindre etterspurt. Det gjelder først og fremst Holstein og kviger av lett rase. Store/gamle fôringsdyr er også krevende å omsette/formidle. Andre utfordringer er fôringsdyr med svak tilvekst, skitne (utrivelige), manglende avhorning, manglende merking, feil raseregistrering.

– Årlig blir det formidlet drektige fôringskviger. Alle kjenner årsaka til det, og vi må kunne forvente at slikt ikke skjer, sier Finnesand.

For å få et rettferdig oppgjør mellom selger og kjøper er det derfor avgjørende at alle relevante opplysninger er korrekt registrert i husdyrkontrollen. Først og fremst fødselsdato og rase.

Priser framover
Nortura har tidligere signalisert at det kommer endringer i høst. Fra 5. august er det innskjerping av kvalitetskrav og tilvekst (minimumskrav). Videre i sommerhilsen per 4. juli på våre nettsider, fortalte vi at det ville komme korrigeringer på pris.

Endringer pris fôringskalv melkerase:

Fra uke 35 (26. august) - 3,00 kr utgjør 360,-
Fra uke 38 (16. september) - 2,50 kr utgjør 300,-


Prisreduksjonen gjelder kun grunnpris, det er ingen nedgang i kilotillegg over 120 kilo. I alt en reduksjon i grunnpris på kr 660,- fra dagen nivå, dette tilsvarer en reduksjon på kr 300,- i forhold til samme tid i 2018.

Endring pris fôringskalv kjøttfe:

Fra uke 38 (16. september) - 3,00 kr utgjør 360,-
Fra uke 39 (23. september) - 2,50 kr utgjør 300,-


Prisreduksjonen gjelder kun grunnpris (basispris per kg), det er ingen nedgang i kilotillegg over 120 kilo. I alt en reduksjon i grunnpris på kr 660,- fra dagen nivå, dette tilsvarer en reduksjon på kr 300,- i forhold til samme tid i 2018.

Grense vekttillegg
Vektgrense for tungrase økes fra 400 kg til 425 kg, og grense for lettrase økes fra 350 kg til 370 kg, gjeldene fra 1. oktober. Det betyr at det ikke gis tillegg for vekt på dyr med høyere vekt enn dette, det betales altså ikke for kilo ut over 425 kg tung rase og 370 kg lett rase. 
 
Endring i kvalitetstillegg inntreffer fra uke 39
Maksimal alder for å oppnå kvalitetstillegg blir redusert fra 38 til 34 uker, gjeldende fra 23. september, og ikke 5. august som først annonsert (er kalven født 1. februar bør den omsettes seinest uke 39 (23. september).

I noen hektiske måneder skal store mengder dyr forflyttes. Dette kommer som regel samtidig som det er høy aktivitet ellers. Fôringsdyr må derfor meldes inn minimum en uke før ønsket levering. Får vi en lenger horisont kan vi gjøre en bedre planleggingsjobb.

Huskelisten blir da følgende:

  • Ta en sjekk på individ opplysninger i ku/storfekjøtt kontroll. Ved avregning/fakturering hentes opplysninger derfra
  • Meld inn i forhold til prisløype, husk innmelding senest en uke før ønska levering
  • Bruk Min side som er tilrettelagt for innmelding
  • Ha klar egenerklæring når sjåføren kommer (for fôringsdyr som skal ut av egen region må det følges veterinærattest)

Vi ønsker dere en fortsatt god sommer, og vi gleder oss til høsten!

På beiteMeld inn fôringsdyr for salg i god tid - minimum en uke før ønsket levering. Da får vi en lenger horisont og kan vi gjøre en bedre planleggingsjobb, oppfordrer livdyrsjef i Nortura, Odd Finnesand.