Markedssituasjon avlsdyr/fôringsdyr uke 39

(Sist oppdatert 01.10.19) Nortura omsetter store mengder avlsdyr/fôringsdyr gjennom året. Dette når ofte en topp på høsten, spesielt for kjøttfe og foringsdyr.

Av: Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura

Ettersommer/høsten er normalt den tiden på året der alle må gjøre en vurdering av beitende dyr. Flertallet opplever at egen driftsbygning/grunnlag har et metningspunkt. 

Hva trengs til rekrutering av egen besetning? 
Tankene går fort rundt hva som kan/bør utskiftes eks pga lynne, morsegenskaper, alder, produksjonsegenskaper osv. Et klart mindretall må gjøre innkjøp, resten har et overskudd av dyr som kan (genetikk/tilvekst) erstatte de som må eller bør slaktes. 

Hva er salgsvare som avlsdyr til andre besetninger?

Markedssituasjon uke 39

Avlsdyr melk (dyr tenkt til melkeproduksjon)

 • Livkalv- stort sett et marked i balanse, det som kan være etterspurt er kalv fra 3-5 mnd. med god genetikk. Stor variasjon i landet.
 • Ungdyr- pr i dag et overskudd i hele landet.
 • Drektig kvige/ku- overskudd i hele landet.
 • Lakterende kvige/ku- overskudd i det meste av landet. Kun enkelte områder som kan vise til noe underskudd

Høsten 2018 ble en høst med generelt stor etterspørsel pga økte melkekvoter som skulle fylles. Det meste av livdyr med god kvalitet som ble innmeldt ble solgt. Høsten 2019 er så prega av overskudd av melkedyr i hele landet. Reduserte melkekvoter og en del avvikling føre til klart mindre formidling. Ingen kjøpere er like, noen foretrekker drektige dyr, andre ønsker lakterende dyr, andre har veldig fokus på genetikk og/eller avdrått. Bås- eller løsdrift kan være avgjørende. Derfor er det OK å ha et godt utvalg av innmeldte dyr i hele landet.

Det som er avgjørende for flertallet av kjøpere er at selger har god helsestatus ang klauvhelse og BRSV og BCoV. 

Selger må ha en «plan B» for innmeldte livdyr.

Avlsdyr kjøttfe (dyr tenkt til ammekubesetning)

 • Ungkviger lettrase mye innmeldt av de fleste raser og rasekombinasjoner. Overskudd
 • Ungkviger tung rase, mye innmeldt av de fleste raser og rasekombinasjoner. Tydelig overskudd i hele landet
 • Drektig lett rase, mye innmeldt i hele landet. Overskudd
 • Drektig tung rase, i all hovedsak dyr bed/inseminert vår/sommer 2019, mye innmeldt i hele landet. Stort overskudd
 • Avlsokse, i all hovedsak okser (stambokført/kåra) som er brukt å vist gode egenskaper så langt. Pga manglende oppstallings plass vil nok en del av disse bli slaktet i tiden fremover. Godt utvalg av raser i det meste av landet. Overskudd

All historikk vise at ingen høster er like. 2018 ble et meget spesielt år med stor aktivitet men en klar reduksjon i omsatt dyr og et vedvarende overskudd fra den tiden. Vi ser nå klare tendenser til at overskudd bare øker i det meste av landet. 

Den store nyetableringen har avtatt, nye besetninger har egne rekruteringsdyr og behovet for avlsdyr vil i sum bli mindre. 

En kjøper er selvsagt opptatt av å finne dyr (rase/rasekombinasjon) som passer til egen besetning, derfor er det greit med et godt utvalg av innmeldte dyr for salg. Men flertallet av selgere må likevel ha en plan B for utvalgte dyr. Det kan selvsagt være oppstalling gjennom vinter 2019/20 eller at dyra må meldes inn til slakt pga plassmangel hos selger.

Marked for fôringsdyr uke 39

Fôringsokser
Økt aktivitet på formidling gjør at underskuddet er stabilisert og ikke økende lengre. Formidling vil nok øke ytterligere i perioden vi nå går inn i etter 1. oktober. Fint om dere melder bestillinger og innmeldinger i god tid. Også dette året ser vi tendenser til rangering rundt raser og rasekombinasjoner.

Fôringskviger
Et mindre voksende nasjonalt overskudd men klare forskjeller mellom våre områder.

Før levering:

 • Sjekk ned på individnivå både individmerke og at rase/rasekombinasjon er rett
 • Ha dyr og egenerklæring klar
   

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes