Mattilsynet gjenopptar kartlegging av MRSA hos gris

(20.03.14) Mattilsynet har nå besluttet å gjenoppta kartleggingen av gris fra og med mandag.

Kartleggingen skal gjennomføres som planlagt, men hvilke tiltak som skal iverksettes ved eventuelle funn, besluttes først etter at hele kartleggingen er gjennomført.

Mattilsynet varslet forrige uke at de ville utsette kartleggingen til de praktiske og økonomiske konsekvensene for svineprodusentene var kartlagt. Dette vil de nå gjøre samtidig som prøvetakingen pågår.

Se meldingen fra Mattilsynet her.