Mattilsynet undersøker MRSA i purkebesetninger

(03.03.14) Mattilsynet har en tid varslet at de vil undersøke status på husdyrassosiert MRSA i norske svinebesetninger. Kartleggingen starter i dag 3. mars og vil vare cirka 3 måneder.

Av: Ellen Flø Skagen, informasjonssjef

Purke med grisungerMattilsynet opplyser at alle purkebesetninger med fler enn 10 purker vil få besøk i løpet av våren. Prøvene tas av huden bak ørene ved sterile kluter. Det tas også prøver i miljøet.

Bakgrunnen for kontrollen er at Norge har en unik situasjon, der MRSA hos husdyr kun unntaksvis har vært påvist. For å holde forekomsten lav er det viktig å begrense smitte dersom det påvises, og dyrene vil bli sendt til ordinært slakt uten kontakt med andre besetninger.

MRSA hos gris er nokså utbredt i andre land, og faren for smitte til befolkningen er dermed større. MRSA er en type bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika og det er derfor viktig å begrense kontakten mellom smittet gris og mennesker.

MRSA har ingen påvirkning på grisenes helse og det er ikke farlig å spise kjøttet fra en MRSA-smittet gris (ref Mattilsynet). 

Dersom du har spørsmål om kartleggingen ber vi deg lese på Mattilsynets nettsider der mer info om prosjektet legges ut. Du kan også ta kontakt med din lokale veterinærkonsulent.