Mattilsynet utsetter MRSA-kartlegging

(12.03.14) Mattilsynet har besluttet å utsette kartleggingen inntil de økonomiske og praktiske konsekvensene for svineprodusentene er bedre avklart.

Av: Ellen Flø Skagen, informasjonssjef

Kartleggingen av forekomst av den antibiotikaresistente bakterien MRSA i norske purkebesetninger​ skulle etter planen starte opp 3. mars og pågå i 3 måneder.

Næringa støtter prosjektet, men har samtidig vært opptatt av at det er viktig med klarhet i hvordan eventuelle funn av bakterien med påfølgende sanering og tapt inntekt skal kompenseres.

Det har vært en klar intensjon i prosjektet at svineprodusenter ikke skal lide økonomisk tap ved funn av MRSA. Nå har Mattilsynet besluttet å utsette prosjektet inntil dette og øvrige praktiske konsekvenser er grundig klarlagt.

Les Mattilsynet's begrunnelse