Meld inn livdyr på Min side!

(04.11.19) Melder du inn slaktedyr på Min side, men ikke fôringskalven? Det er minst like enkelt – og vi oppfordrer alle til å bruke Min side til innmelding.

Våre livdyrformidlere er opptatte personer, det har du kanskje lagt merke til om du skal ringe de. Og da kan de ofte være at de sitter og registrerer en innmelding bonden gjerne kunne gjort selv. 

Hvorfor bruke to personer på en jobb som en greier kanskje bedre alene? Da kan også feilregistrering ved at individnummer leses opp over telefon og tastes unngås.

Du går til Min side, velger Livdyr, Fôringsdyr kalv, velg uke, huk av individ, og "meld inn".

Min side innmelding Foringskalv

Min side er tilgjengelig hele døgnet og du kan melde inn eller bestille livdyr akkurat når det passer deg. Da sparer du ressurser på livdyrkontoret, som kan gjøre at det blir enklere å få tak i oss når du virkelig trenger oss. Men spør oss om du er usikker så skal vi hjelpe deg!