Merking av småfe ved forflytning

(20.01.14) Husk at på småfe kreves det tilleggsmerking ved forflytning til nytt dyrehold.

Lesing av RFID-merkeHver gang småfe overføres til et nytt dyrehold i Norge, skal det merkes med et hvitt øremerke (tilleggsmerke) senest syv dager etter ankomst. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke.

Vær som brukes i avl sammen med flere dyrehold (avlsgruppe), skal ikke merkes når de flyttes mellom dyrehold som er medlem i avlsgruppen, men kravet om hvitt merke gjelder når vær skal leveres til slakt.

I samarbeid med Mattilsynet har OS ID® laga en enkel og grunnleggende steg-for-steg-guide til ferske dyreeiere som forteller hva som kreves av registreringer og øremerking. 

Linker til guide og lovverk rundt merking finner du også under Øremerker/RFID

Ikke krav om hvite merker på storfe
Fra 1. januar 2013 var det ikke lenger nødvendig med ekstra merking av storfe som flyttes fra en besetning til en annen, dette gjelder altså kun for storfe.