Mistanke om utbrudd av BRSV

(19.12.12) Mattilsynet på Sunnmøre har fått melding om kliniske symptomer som samsvarer med mulig utbrudd av BRSV-smitte (Bovin Respiratory Syncytial Virus) i to storfebesetninger, smitte er ikke verifisert.

Av: Svein Bjarne Sommernes, redaktør

BRSV er en C-sykdom, det vil si at den ikke er restriksjonsbelagt. Vi mener likevel det er riktig å gå ut med en melding på dette siden sykdommen smitter svært lett, både fra dyr til dyr og med persontrafikk. Dyr som blir syke av viruset kan få alvorlige symptomer med sykdom i luftveier, og det kan medføre dyrevernmessig lidelse og til dels store produksjonstap.
 
Det er derfor viktig nå å ta forhåndsregler for å hindre smittespredning, vesentlig da ved god hygiene og opplegg for besøk i fjøset (se fakta).
 

Fakta om BRSV
(Bovin Respiratory Syncytial Virus)-infeksjon

Smittespredning
Denne virussjukdommen har kort inkubasjonstid (2 til 11 dager) og er svært smittsom med rask spredning innen en besetning. BRSV spres fra smittet besetning primært ved kontakt med andre dyr, men også med personer eller gjenstander/utstyr.

Det er som oftest unge dyr som rammes, men i besetninger som ikke tidligere hatt kontakt med viruset, kan også voksne dyr bli sjuke med følgende symptomer:

  • Hoste
  • Utflod fra nese, kan i enkelte tilfelle være blodtilblandet
  • Feber
  • Nedsatt appetitt
  • Delvis sterkt redusert melkeproduksjon

Akutt sjuke dyr trenger understøttende behandling så tidlig som mulig i sjukdomsforløpet. Sjuke dyr er dessuten ofte utsatt for bakterielle sekundærinfeksjoner, som bl.a. kan medføre alvorlig lungebetennelse.

BRSV-virus kan gi subklinisk sykdom (viruset finnes i kroppen, men gir ikke synlige tegn til sykdom).

Store besetninger med relativt omfattende innkjøp av livdyr synes å være mest utsatt for smitte.

Forebyggende tiltak
Det er derfor viktig med generelle smitteforebyggende tiltak i områder hvor BRSV - smitte er påvist:

  • Begrens livdyrkontakt- bruk helseattest ved innkjøp av dyr. Livdyr bør leveres tidligst 14 dager etter siste kliniske tilfelle av BRSV/luftveisinfeksjon.
  • Begrens fjøsmøter/vandringer og lignende
  • Tilpass kjøremønster for mjølkebil, dyretransport, nødslakt, praktiserende veterinærer, inseminører og veiledere.
  • Bruk gode smittehygieniske rutiner på gården: fotbad anbefales ved utbrudd og egne overtrekksklær og -sko til besøkere.

Ettersom sjukdommen i første hånd spres med direkte kontakt mellom dyr, er begrensning av livdyrhandelen det viktigste tiltaket for å forhindre smittespredning.

I tilfelle utbrudd av BRSV i en region, anbefales innskjerpet vaske- og desinfeksjonsrutiner ved besøk i storfebesetningene. Det er dessuten en fordel med tilpasning av kjøremønster/reiseruten for å forhindre videre smittespredning. Besøk bør så langt mulig unngås i besetninger med nylig påvist infeksjon. Litt senere i sjukdomsfasen kan besetningene besøkes mot slutten dagen med innskjerpet hygiene/desinfeksjon og i første hånd bruk av besetningens overtrekksklær.

I "normaltilstanden" uten aktivt utbrudd av BRSV eller andre smittsomme sjukdommer (for eksempel diaré), er det nok med "hverdagsrutiner" : vask av sko/ skifte av overtrekkstøy mellom besetningsbesøkene. Diskutere gjerne med dyreeieren om hvordan hygienerutinene ved besetningsbesøk bør legges opp.

BRSV er en meldepliktig C-sjukdom, ta kontakt med veterinær ved mistanke!

Også mennesker kan rammes av RS-virus, men det er av en annen type enn den type som rammer storfe.