Mo og Øyrane Videregående skole landsvinnere på årets Husdyrtreff melkeproduksjon

(12.06.20) I år var det to besvarelser som lå veldig jevnt i toppsjiktet for melkeproduksjon, men til slutt var det Sigbjørn Norddal, Tomas Igelkjøn Åsnes, Ruben Flatjord Kjøsnes og Lars Magne Nygård Eldevik fra Mo og Øyrane videregående skole som stakk av med seieren.

Tradisjon tro bestod årets oppgave av en del der elevene skulle analysere et bruk på bakgrunn av årsutskrift fra kukontrollen, avlsarbeid og avlstiltak samt en del om samvirke. I tillegg ble de i år utfordret på dyrevelferd i dag og i fremtiden.

Gruppa har levert en ryddig og jevnt over god besvarelse som utmerket seg spesielt på den første oppgaven, der de blant annet hadde med gode, grundige regneeksempler. Slik som situasjonen er i disse dager med endring i forhåndstall og disponibel kvote, er det viktig for en melkeprodusent å kjenne mekanismene for å regulere produksjonen sin i forhold til kvotegrunnlaget. De hadde mange grundige og gjennomtenkte forslag til tiltak for kvotetilpasning. De trakk også fram mange gode punkter rundt NRF-kua og klima.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 skoler og i om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. På grunn av koronasituasjonen, var det noen skoler som måtte trekke seg da de ikke rakk å få ferdig oppgavene. Det var derfor 11 skoler som leverte inn oppgaver til konkurransen.

19 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 10 på storfekjøttproduksjon, 10 på saueproduksjon, 4 på fjørfeproduksjon og 9 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 45 oppgaver fra ordinære elever og 7 oppgaver fra voksenagronomelever.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff!

Vinnere
Ole Johnny F. Solberg, Lars Magne Nygård Eldevik, Tomas Igelkjøn Åsnes, Sigbjørn Norddal, Ruben Flatjord Kjøsnes. Foto: Elisabeth Vintermyr

Pressekontakt Husdyrtreff melkeproduksjon: