MRSA i to svinebesetninger i Vestfold

(21.03.17) Mattilsynet har påvist MRSA i to svinebesetninger i Vestfold. De to besetningene vil bli pålagt å sanere for smitten.

Av: Ingrid Melkild, fagsjef mattrygghet, Nortura, Samfunnsansvar og trygg mat

MattilsynetMattilsynet har allerede kartlagt og prøvetatt kontakter til de MRSA-positive besetningene uten å ha påvist smitten i ytterligere besetninger.

Se nærmere informasjon på Mattilsynets nettsider

Nortura minner om viktigheten av gode rutiner for å redusere risikoen for MRSA og det er utarbeidet felles anbefalinger for testing av personer som skal inn i svine- og drøvtyggerbesetninger.

Les mer på våre nettsider