MRSA påvist i svinebesetning i Nordland

(06.02.19) Mattilsynet meldte mandag 4. februar at MRSA har blitt påvist i en svinebesetning i Nordland. Besetningen følges nå opp av Mattilsynet. Alle kontakter til besetningen er varslet og vil bli prøvetatt av Mattilsynet.

Generelt om smitteforebyggende tiltak mot MRSA
Vi minner om viktigheten av at alle personer som har hatt kontakt med utenlandsk husdyrhold skal testes for MRSA for å forebygge spredning fra folk til gris.

I fjor vedtok Mattilsynet en forskrift som stiller krav om at alle personer som kan ha vært i en risikosituasjon for MRSA skal bruke beskyttelsesutstyr (overtrekksklær, kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg som beskytter mot spredning av antibiotikaresistente bakterier) inntil de har testet seg negativ for MRSA.

Risikosituasjoner er ifølge forskrift dersom en person i løpet av de siste 12 månedene har:

 • a. hatt kontakt med et dyr som denne visste var positiv for antibiotikaresistente bakterier eller senere fått kunnskap om at dyret var positivt under kontakten 
 • b. besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet 
 • c. vært innlagt på helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende helseundersøkelse, i utlandet 
 • d. arbeidet som helsearbeider i utlandet 
 • e. oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir i utlandet 
 • f. oppholdt seg mer enn seks uker sammenhengende i utlandet, eller 
 • g. testet positivt for antibiotikaresistente bakterier.

Hele forskriften kan du lese her

Spørsmål?
Dersom du har spørsmål – kontakt en av våre fagpersoner: 

 • Odd Magne Karlsen, fagsjef gris i Nortura
  Mob: 416 09 282   
 • Arne Flatmo, tilførselsleder alle dyreslag
  Mob: 414 15 438
 • Christer Andre Skreslett, rådgiver gris
  Mob: 412 42 882