Nedsatt følsomhet for parasittmidler hos småfe

(22.06.11) Mattilsynets prosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane føyer seg inn i andre forsøk som viser at også vi i Norge må være på vakt når det gjelder resistens eller nedsatt følsomhet for parasittmidler. Resistens er påvist i Sverige og Danmark, og saueland som Storbritannia har store utfordringer på området.

Lam på steinAv: Siv Svendsen, spesialveterinær småfe

Det er veldig viktig at vi behandler dyrene våre på en korrekt måte mot parasitter. Men vi må huske på at ikke-medikamentelle virkemidler, som beiteskifte og ev. sambeite med andre dyreslag er en grunnleggende del av strategien mot parasitter.

Når vi skal bruke medikamenter, så er det viktig at de blir brukt på rett tidspunkt, ofte nok, men ikke for ofte. Her kan avføringsprøver hjelpe til med å si noe om nødvendigheten av behandling.

Det er viktig at doseringspistolen blir sjekket, slik at den avgir korrekt dose.

Middelet skal også gis på korrekt måte til dyret (kula på doseringspistolen skal bak på tunga). Det er viktig at vi ikke underdoserer midlet, da dette fører til hyppigere resistensutvikling. Vei noen lam og doser etter de tyngste. Det er også viktig å skifte mellom preparatgruppene etter 2 - 3 år.

Det er framfor alt viktig at ikke søyene blir behandlet for ofte:

  • Unngå behandling av søyene ved slipp i utmark
  • Unngå flere behandlinger av søyene på hjemmebeite
  • Ikke nødvendig å behandle alle (la 20 % slippe behandling - voksne i godt hold)

Prøvetaking av både lam og voksne er nødvendig - behandling skal kun skje ved behov. Noen veterinærer gjør eggtellingen selv, eller man kan sende inn avføringsprøver. Veterinærinstituttet har i samarbeid med Helsetjenesten for sau utviklet en "Parasittpakke" som inneholder prøvetakingsutstyr og veiledning. Denne kan veterinæren rekvirere fra Veterinærinstituttet i Oslo.

En gjennomtenkt behandlingsstrategi i samråd med lokal veterinær basert på lokal kunnskap og avføringsprøver av voksne og lam er viktig for framtiden.

Vi er nødt til å lære av våre naboland og være føre var.