Nordland på Ingris-toppen

(07.06.16) Produksjonsresultatene for norske svineprodusenter ble i 2015 løftet opp på et nytt og historisk nivå. Beste purkebesetning var Line og Atle Hopstad, best på smågris var Sissel og Trond Mehus og John Harald Johnsen var best på slaktegris, alle fra Nordland.

Rompa purkering, med navet i Øyer ble beste purkering og Jan Tore Mortveit, Skjold ble beste satellitt i purkering.


De tre fra Nordland fikk overrakt sine priser under Vegasamlingen 25. mai.
 
Atle og Line Hopstad best på purker
Best av alle purkebesetninger i 2015 var Line og Atle Hopstad fra Røkland med 32,3 beregna avvente per årspurke.  De har vært inne blant Topp-10 besetningene i Ingris i en årrekke, men det er første gang de har gått helt til topps. Purkebesetningene rangeres etter nøkkeltallet «antall beregna avvente per årspurke». Dette nøkkeltallet gir et godt bilde av den totale effektiviteten hos purkene i og med at det innbefatter både reproduksjon, tomdager, kullstørrelse, spedgrisdødelighet og avvenningsvekt. Hopstad har også svært godt tilslag på bedekningene og har en grisingsprosent på hele 98 % hos sine purker. Det skal godt gjøres å få det bedre enn dette.

Nummer to blant purkebesetningene er Maria og Arne Elias Østerås fra Romedal, Hedmark. De unge svineprodusentene nådde dermed raskt målet sitt å komme inn blant Topp-10 på Ingris. Tredje best på purker er Mari F. og Nils-Erik Frøhaug fra Røyse.

Sissel og Trond Mehus på smågris-toppen
Som så mange ganger før er Sissel og Trond Mehus fra Nesna blant de beste besetningene i Ingris og i 2015 var de best på smågris. Grisene til Mehus kjennetegnes med svært god helse og effektivitet. Rangeringen av besetningene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet til en "dekningsbidragsindekspoengsum".

I gjennomsnitt er smågrisen fra Nesna-besetningen 11,3 kg ved avvenning og 30,3 kg ved salg. I de 32 fôrdagene i smågrisperioden vokser grisene i gjennomsnitt 594 gram per dag. Grisene til Mehus er også svært fôreffektive.

Nest best på smågris er fjorårsvinneren Arne J. Sesseng fra Selbustrand og på tredje plassen finner vi Elling Stangeland fra Sandnes. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80 % av besetningens årsproduksjon av smågris.

John Harald Johnsen best på slaktegris for tredje år på rad
For tredje år på rad er John Harald Johnsen fra Nesna best på slaktegris. Johnsen kjøper smågris fra smågrisvinner Mehus og har dermed svært frisk og rask slaktegris. Hos Johnsen vokser 1141 gram per dag fra de settes inn 30,2 kg tunge til de leveres med en slaktevekt på 80,5 kg i gjennomsnitt. I framfôringsperioden på 77 dager har grisene en svært god fôrutnyttelse med kun 2,33 FEn per kilo tilvekst.

Rangeringen av besetningene er gjort med vektlegging og omregning av nøkkeltallene daglig tilvekst, fôrutnyttelse, kasserte og dødelighet til en poengsum. Poengberegningen er en teknisk beregning ut fra gjennomsnittstall og marginalverdier. For å inngå i rangeringen må det være innrapportert data og beregnet resultat for minst 80 % av besetningens årsproduksjon av slaktegris.

På de to neste plassene for slaktegris finner vi Lars Talberg, nummer to, og Inger Grønnerud Setten, nummer tre. Begge fra Skjeberg

Rompa Purkering er best
Purkeringene rangeres etter nøkkeltallet «Antall beregna avvente per årspurke» på samme måte som purkebesetningene.

Purkeringer et samarbeid mellom nav og satellitter og nøkkeltallet viser et samlet resultat for ringen. Beste purkering i Ingris 2015 er Rompa Purkering med navet i Øyer med 28,1 beregna avvente per årspurke. Gjennomsnittstallene for purkeringen viser 14,1 levendefødte per kull og 12,2 avvente per kull. Rompa purkering har 91,6 i grisingsprosent og 10,3 tomdager per kull.

På andreplass på rangeringslisten har vi Aura Gris fra Skjåk, mens tredjeplassen deles mellom Raumartoppen Purkering fra Sørum og Nes Purkering fra Skjoldstraumen.

 

Artikkelen er hentet fra norsvin.no