Nortura Angus i stadig vekst – enklere innmelding!

(07.07.20) Nortura Angus er et resultat av et samarbeid mellom Nortura, Prima Jæren, Norsk Aberdeen Angus og Norges-gruppens Meny. Meny vil utvide sortimentet og levere Angus til flere butikker.

Angus
Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

I starten var det kun Angus som ble slaktet på Norturas anlegg i Egersund og Sandeid som deltok i avtalen, i løpet av 2018 ble tilbudet utvidet til alle våre anlegg i Sør-Norge. Kriteriene for å delta er også endret, slik at nå kan alle produsenter i Sør-Norge delta i Angusavtalen.

Fordi det starten var forholdsvis få dyr måtte slaktingen av Nortura Angus konsentreres om noen perioder for å sikre en effektiv logistikk fra våre anlegg til Prima Jæren. Men oppslutningen om denne varestrømmen har økt betydelig. I fra 2018 til 2019 økte antall slakt fra 926 til 2 400. Som det går frem av tabellen under har denne positive trenden fortsatt i år.

Det ble slaktet 4 ganger så mange Nortura Angus første halvår i år enn i 2018!

År

1. halvår

2. halvår

Totalt

2020

1 446

   

2019

999

1 402

2 401

2018

334

592

926


Nortura åpner for fortløpende slakting av Nortura Angus
Etterspørselen i markedet er stor, og det er behov for flere slakt i denne varestrømmen. Vi forventer derfor en fortsatt økning. Og med det volumet vi har, og vil få, vil det bli enklere å handtere logistikken. Fra og med nå vil alle uker fra uke 36 og fremover være åpne for innmelding på Nortura Angus! 

Av erfaring vet vi at det vil bli stor variasjon i antallet uke for uke. Vi vil derfor presisere at avtaleordningens muligheter til trekke frem eller utsette slakting i forhold ønsket slakteuke, vil bli benyttet for jevne ut dette.

For å tegne avtale – Angusavtale

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)