Nortura delt ut prisene Biff Natur og Biff Maxx på TYR sitt årsmøte

(20.03.19) På oppdrag fra Nortura foretar TYR en rangering av seminoksene med vektlegging tilpasset to ulike driftsopplegg: intensivt med betegnelsen Biff Maxx og ekstensivt med betegnelsen Biff Natur. Hensikten med dette tiltaket er å øke fokus på bruk av kjøttfesemin både generelt, men ikke minst i form av bruksdyrkrysning på melkebruket.

Rangeringen av seminokser er uavhengig av rase, men egenskapene som inngår og vektleggingen av disse er tilpasset de ulike driftsopplegg. 

Egenskapene som inngår i rangeringen av Biff Natur er (vektlegging i %):

  • Grovfôropptak (40%), Kjøttfylde (15%), Fettansetnig (15%), Slaktetilvekst (30%).  

Biff Maxx rangeres etter følgende egenskaper:

  • Fôrutnytting (33%), Slaktetilvekst (33%), Kjøttfylde (33%)

Biff Natur
Også dette året er vinneren Angusokse. Konkurransen var tøffere i år enn den har vært de siste årene. Vinneren fikk 1187 Naturpoeng, som var 52 poeng bedre enn Herefordoksen som ble rangert som nr 2. Vinneren fikk 119 i rangtall på Grovfôropptak i testen på Staur. Oksen er også sterk på tilvekst og gir lite kalvingsvansker. Den er imidlertid noe svak på kjøttfylde. Dette er dermed en okse som egner seg godt i et ekstensivt driftsopplegg med gode grovfôrressurser.

Det er mange i ammekumiljøet som har stor interesse for, og er dyktige på avl. Oppdretteren vinner prisen for året Biff Natur-okse for fjerde året på rad, men denne gangen med en ny okse. 

Prisen årets Biff Natur-okse går til den ferske eliteoksen 74047 Ivar fra Li. Oppdretter er Steinar Schanke, Marifjøra i Sogn og Fjordane.

Prisvinner årets Biff Natur-okseSteinar Schanke og prisutdeler Asgeir Svendsen fra NorturaPrisvinner årets Biff Natur-okse Steinar Schanke og prisutdeler Asgeir Svendsen fra Nortura

Biff Maxx
Årets konkurranse om å bli vinneren i klassen Biff Maxx ble tøff. Vinneren fikk 1155 Biff Maxx poeng og slo dermed fjorårets vinner med 33 poeng. Limousine slo Charolais på målstreken!

Det utslagsgivende var at årets vinner er god på fôrutnytting da den fikk 115 i rangtall under testen på Staur. Den gir i tillegg lite kalvingsvansker og kan derfor anbefales på kviger. Oksen gir avkom med god tilvekst og kjøttfylde, med liten fettavsetning. Dette er dermed en typisk "allround okse". 

Årets vinner er en ny eliteokse av rasen Limousin, 72175 Javardage av Utgårdstrøen Oppdretter er Bjørn Aasen, Tynset.

Prisvinner årets Biff Maxx-okse Bjørn Aasen og prisutdeler Asgeir Svendsen fra Nortura
Prisvinner årets Biff Maxx-okse Bjørn Aasen og prisutdeler Asgeir Svendsen fra Nortura

Relatert informasjon (ekstern)