Nortura frykter konkurser i svinenæringa

(Oslo, 08.11.13) LMDs beslutning om å avvise tiltak for å møte situasjonen med overproduksjon av svinekjøtt, kan få store konsekvenser for svinenæringen i Norge.

Nortura har vedtatt å foreslå for Omsetningsrådet å betale et tilskudd, finansiert av bøndene via omsetningsavgiften, til smågrisprodusenter som ønsker å avvikle svineproduksjonen. I et brev fra Landbruks- og Matdepartementet og i et intervju med statsråd Listhaug i Dagens Næringsliv i dag, avvises forslaget.

Nortura er uenige i fortolkningen som legges til grunn for avvisningen av forslaget, og frykter for konsekvensene av at forslaget nå ikke blir gjennomført.

Konsekvensene av LMDs avvisning er at det trolig vil forekomme konkurser. Dette som følge av at det vil være vanskelig eller umulig for flere å drive lønnsom svineproduksjon. De som er særlig sårbare er svineprodusenter, som nylig har satset og investert i dyr, utstyr og bygninger og som naturlig nok har høy gjeldsgrad. Majoriteten i denne gruppen er de yngre produsentene.

- I stedet for å få en kontrollert omstilling av svinenæringen kan vi få en situasjon med ukontrollerte konkurser. Dette vil gå hardt ut over nyetablerte og unge bønder. Vi er bekymret for fremtiden i svinenæringen, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes.

Det er overproduksjon og dårlig økonomi i svinenæringen som er bakgrunnen for at Nortura ville anbefale Omsetningsrådet å bruke omsetningsmidlene til å gjennomføre en kontrollert og nødvendig omstilling i svinenæringen.

Det er bøndene i fellesskap som vil finansiere omstillingen gjennom innbetaling av omsetningsavgift. Denne ordningen finansieres altså ikke over Statsbudsjettet, som man kunne få inntrykk av i Dagens Næringsliv.

Nortura har som markedsregulator for kjøtt og egg et ansvar for å balansere markedet ut fra de virkemidler lovverket rommet, det være seg markedsregulerende tiltak og produksjonsregulerende virkemidler.

- Vi må selvsagt ta LMDs beslutning til følge, men vil samtidig se på hvilke andre tiltak som kan avhjelpe situasjonen, sier Rakkenes.