Nortura innfører effektivitetstillegg på sau

(29.07.20) På grunn av eksport og godt salg er markedssituasjonen på sau i endring. Prisene er på veg opp, Nortura følger opp dette ved å innføre et effektivitetstillegg på kr 3,- pr kg for sau og ungsau for levering i ukene 32-35 og 43-45. 

Dette kommer som et tillegg til de prisene som alt er kommunisert i forbindelse med årets sesong.

Det er som kjent overskudd av lam og vi kan ikke øke produksjonen.

Mer informasjon om øvrige priser og leveringsbetingelser finner du i årets sesonghefte fra Nortura, og på medlem.nortura.no/lammesesongen.

Vi ønsker alle våre småfeprodusenter en god sommer og beitesesong videre!