Nortura innfører ekstra avtaletillegg fra i dag

(22.03.21) Grunnet stort behov for norsk storfekjøtt i markedet innfører Nortura ekstra avtaletillegg på storfe fra i dag. Tillegget er på kr 1,00 per kg og kommer i tillegg til leveringsavtale storfe.

Charolaisokse

opprinnelig plan var ekstra avtaletillegg satt opp med kr 0,60 per kg fra uke 16, og ytterligere økning med kr 0,60 per kg fra uke 18, i sum kr 1,20 per kg fram til og med uke 25. Ved innføring allerede nå med kr 1,00 per kg økes satsen fra uke 18 med kr 0,50 per kg, til sum kr 1,50 per kg.

Ny prisløype storfe fra og med i dag ser du under.

Dato

Uke 12
22.3.21

Uke 14
5.4.21

Uke 16
19.4.21

Uke 18
3.5.21

Uke 26
28.6.21

Endring i Engrospris

 

kr 0,80

kr 0,70

kr 0,70

 

Ekstra Avtaletillegg

kr 1,00

   

kr 0,50

- kr 1,50

Endring i Omsetningsavgift

 

- kr 0,70

     

Endring i utbetalingspris i alt

kr 1,00

kr 1,50

kr 0,70

kr 1,20

- kr 1,50