Nortura klyppeteam er på veien

(05.03.14) I 2013 opprettet Nortura Øst et nettverk av saueklyppere som jobber for seg selv, men bærer Nortura-logoen med stolthet. Initiativtaker var Eirik Kolbjørhus, småferådgjevar i Valdres og klyppar. Ved at Nortura Øst har dette nettverket, kan vi hjelpe saueprodusenter som har problem med å skaffe klyppere. Teamet jobber foreløpig bare på østlandet.

Nortura klyppeteam

Disse klypperne er på samling i regi av Nortura gang årlig, og blir da oppgradert faglig og teknisk. Klipperene har kontakt med Nortura sitt rådgivingsapparat, og kan hjelpe deg med alle sauerelaterte spørsmål.

Årets samling var naturlig nok lagt til Rudshøgda, der sauen ennå klyppes på "den gamle måten", dvs. levende. 15 deltagere i alderen 16-60 år var med. Ulik alder til tross – felles for alle er at de ønsker å gjøre sauebonden fornøyd ved å utføre arbeidet på en profesjonell måte, bl.a. ved å håndtere  dyr og ull på en god måte.

Teamet består av en fin blanding av eldre klyppere med lang fartstid og yngre lærevillige med evne til å stå på. 

Nortura klyppeteam

Nortura klyppeteam

Nortura klyppeteam

For å finpusse teknikken, ble 2 av anleggets faste klyppere fra Storbritannia leid inn som instruktører. Litt å lære både for ferske og erfarne klyppere.

Ønsker du kontakt med oss, se Nortura Klyppeteam