Nortura med omfattende ESBL-tiltakspakke

(Oslo 27.11.13) Nortura støtter opp om fjørfebransjens handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier (ESBL), og iverksetter ytterligere tiltak for å kartlegge og redusere forekomsten av slike bakterier i kylling.

Den antibiotikaresistente ESBL-bakterien har trolig kommet inn i norsk fjørfeproduksjon som følge av import. Selv om forekomsten er betydelig lavere i Norge enn de fleste andre steder i verden, er det grunn til å reagere og iverksette en plan for, så langt som mulig, å fjerne forekomsten av ESBL i norskprodusert kylling.

Derfor har Nortura og en samlet norsk fjørfebransje vedtatt en handlingsplan der målet er å redusere antibiotikaresistente bakterier i norsk kylling. Kjernen i tiltakene handler om å kartlegge smitteveiene i verdikjeden fra avl til bonde, øke kompetansen om betydningen av god hygiene, samt sikre at bruken av antibiotika er på et absolutt minimum.

- Vi støtter opp om bransjeplanen, og tar en viktig rolle i gjennomføringen. I tillegg iverksetter vi ytterligere tiltak for å redusere forekomsten av ESBL i norskprodusert kylling, sier konsernsjef i Nortura Arne Kristian Kolberg.  

ESBL har trolig utviklet seg over noen år og skriver seg antakelig fra mindre restriktiv holdning til bruk av antibiotika internasjonalt. Det brukes ikke antibiotika i norsk kyllingproduksjon utenom i sjeldne tilfeller gitt av veterinær når det er sykdom på dyr.

Nortura importerer fra Skottland/Sverige
Det er Nortura som importerer den vanligste kyllingtypen, Ross 308, til Norge. Avlsdyr importeres fra Skottland til Sverige, og eggene fra disse leveres fra Sverige til Nortura for klekking. Nortura stiller både krav til at det ikke er brukt antibiotika forebyggende til avlsdyr, og at de ikke har vært i kontakt med kylling som får antibiotika forebyggende. Nortura har hatt et tett samarbeid med Aviagen i Sverige og Skottland, hvor de i løpet av de siste par årene har jobbet mye med ESBL-reduksjon. Arbeidet her ser nå ut til å gi resultater. Dagens ESBL-forekomst på svenske avlsdyr og norske foreldredyr i Nortura ser ut til å være klart lavere enn for to år siden, selv om det er litt tidlig å sette to streker under svaret.

- Vi kan ikke leve med at det stilles spørsmål ved tryggheten til norsk matvareproduksjon. Norge er verdensledende på produksjon av trygg mat. Selv om forekomsten av ESBL er lavere i Norge enn i andre land, må bransjen og Nortura ta ansvar for å så langt så mulig fjerne risikoen for ESBL, sier Kolberg.

I tillegg til bransjens fellesplan, iverksetter Nortura nå ytterligere tiltak. Nortura har blant annet innkalt ledelsen i avlsfirmaet Aviagen til et møte for å få en oppdatert status for deres arbeid og pågående tiltak for å bekjempe ESBL. Nortura foretar en gjennomgang av rutinene for håndtering av rugeegg som importeres til Norge med sikte på kartlegging av mulige risikofaktorer. Nortura har dessuten besluttet å bidra aktivt i gjennomføring av landsomfattende praktisk kursing i vask og desinfeksjon i kyllingbesetninger for så langt som mulig å øke takten på ESBL-reduksjonen.

Norsk avl på kylling?
En del har ment at helnorsk avl på kylling ville forhindret situasjonen. Norge drev avl fram til 1995. Da importforbudet ble opphevet ble det norske avlsarbeidet raskt utkonkurrert av internasjonale avlsfirmaer.

- Norsk avl ville dessverre raskt blitt utkonkurrert av de store internasjonale avlsfirmaene. Selv om man kunne ønske seg avlsarbeid basert på den norske modellen, ville den rett og slett ikke vært konkurransedyktig på pris, sier Kolberg.

Ikke farlig å spise kylling
Riktig varmebehandling av kyllingkjøtt dreper bakteriene. Så lenge kyllingkjøttet blir godt gjennomstekt og en har god kjøkkenhygiene for å unngå kryssmitte, kan man ikke bli syk av den aktuelle ESBL-bakterien fra kylling. Likevel er det viktig å unngå resistente bakterier generelt, da disse kan være et problem dersom man en dag trenger antibiotikabehandling.

Fjørfebransjens handlingsplan

Mattilsynet om hygiene

 

Fakta:

 • Nortura importerer den vanligste slaktekyllingen i Norge, Ross 308
 • Avlsdyr sendes fra Skottland til Sverige, gjennom avlsfirmaet Aviagen
 • I Sverige legges egg som leveres til Nortura Samvirkekylling i Våler i Hedmark
 • Når disse eggene klekkes blir de foreldrene til den norske slaktekyllingen
 • ESBL er en betegnelse på bakterier som har blitt resistente mot antibiotika
 • Høyt antibiotikaforbruk hos mennesker kan også gi antibiotikaresistens
 • Det gis ikke antibiotika til slaktekylling i Norge uten ved behov, og etter vurdering av veterinær
 • Nortura stiller krav til Aviagen om at importerte avlsdyr ikke er gitt forebyggende antibiotika
 • I enkelte land har opp til 90 % av kyllingen ESBL-bakterier (EFSA 2011)
 • Tall fra 2011 viste at 43 % av norske kyllingbesetninger har ESBL-bakterier (kilde: Veterinærinsituttet)
 • Norsk fjørfebransje kartlegger nå hvor smitten oppstår på veien fra avl til bonde, samt bruken av antibiotika foreskrevet av veterinærer og nødvendige smitteverntiltak