Nortura øker Edelgristillegget

(26.03.15) Nortura øker Edelgristillegget med kr 0,40 til kr 1,30 fra mandag 6. april. Bakgrunnen for økningen er at vi den siste tiden sett en synkende kjøttprosent på Edelgris. Med denne økningen dekker Edelgristillegget opp for noe lavere kjøttprosent med god margin. I tillegg har Edelgrisen også fullt utbytte av heterosiseffekten.

Torgeir ErfjordLikningen som brukes i måleinstrumentet som beregner kjøttprosent i griseslakt ble oppdatert i 2013. Det har aldri blitt funnet noen effekt av rase i disse kalibreringene. Etter kalibreringen har slaktevektene øket og den genetiske sammensetningen av Noroc blitt endret slik at svinepopulasjonen er vesentlig endret.

Nortura ønsker derfor, med hjelp av Norsvin og Animalia, å undersøke om disse endringene påvirker utfallet av kjøttprosentmålingene og om eventuell ny kalibrering er hensiktsmessig.

– Vi har også planlagt et utvidet fôringsforsøk i samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling for å sikre at vi fôrer Edelgrisen optimalt, og for å få et reelt bilde av produksjonsegenskapene (tilvekst og fôrforbruk) til den nye Edelgrisen, sier fagansvarlig på gris i Nortura Torgeir Erfjord (bildet).

Durocrasen som er farrasen som brukes i Edelgrishybriden er en av flere Duroclinjer som vurderes brukt av Topigs Norsvin på det internasjonale markedet.

– Når resultatene av undersøkelsene, og Topigs Norsvin valg av farrase foreligger i løpet av 2. halvår 2015, vil vi gjøre en grundig strategisk vurdering av videre satsing på Edelgris. Det innbefatter også hvilke pristillegg vi skal ha på Edelgris, sier Erfjord.