Nortura øker effektivitetstillegget på sau

(23.08.21) Nortura har behov for mer sau. Det er også behov for å styrke prisstimulansen til å slakte sau før og etter den mest hektiske slaktesesongen for lam. Konsernstyret har derfor bestemt å øke effektivitetstillegget med kr 1 til kr 3 pr kg.

Sau på fjellet

Vedtaket er gjort med tilbakevirkende kraft.

Det betyr at alle som har slaktet sau og ung sau i ukene 31, 32 og 33 vil få en etterbetaling.

Leveringsvilkår Nortura (krever innlogging)

Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 2021