Nortura øker tilleggene på gris for å styrke konkurransekraften

(11.06.14) Vi har det siste året hatt en positiv utvikling i markedsandelene, men ser at vi trenger styrke oss for å få den samme positive trenden på gris. Derfor øker vi puljetillegget på smågris, og kombitillegget på slaktegris fra mandag 16. juni.

Puljetillegget på smågris økes til en maksimalsats på kr. 75,- per gris for over 200 stk. Satsene under 125 gris forblir uendret.

Økning i puljetillegget viderefaktureres ikke til slaktegrisprodusentene, men dekkes av Nortura.

 

Nåværende sats

Ny sats

125 – 149 stk.

45,-

55,-

150 – 174 stk.

45,-

65,-

175 – 199 stk.

45,-

70,-

Fra 200 stk.

45,-

75,-


Kombitillegget for gris økes med kr. 30,- per gris til kr. 90,-. Disse tiltakene vil styrke våre leveringsvilkår til svineprodusentene vesentlig.