Nortura ønsker mer storfekjøtt – ekstra avtaletillegg på kr 0,65 innføres 16. mars!

(18.02.20) Norturas slakting de første ukene i 2020 er i tråd med prognosene og innmeldingstallene fremover er som forventet. Etterspørselen er god, slik at det er underdekning i markedet. For å møte økt etterspørsel fremover mot sommeren starter prisopptrappingen mandag 16. mars, Nortura ønsker nå å forsterke denne ved å innføre Ekstra avtaletillegg på kr 0,65 fra samme dato!

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura

Ved utgangen av 2019 var det 1 751 tonn storfe på reguleringslager. Med underdekning blir markedet supplert med uttak fra reguleringslager. Pr utgangen av uke 6 var det tatt ut 590 tonn. Vi regner med at slaktingen vil ta seg noe opp i forbindelse med telledato.

For å møte den tradisjonelle økningen i etterspørselen av storfekjøtt fremover mot sommeren, starter prisopptrappingen med økning i noteringsprisen på kr 0,50 uke 12 (mandag 16. mars). Nortura ønsker nå å forsterke denne ved å innføre Ekstra avtaletillegg på kr 0,65 fra samme dato.

Fra 13. april vil prisløypen bli som tidligere annonsert.

Opprinnelig prisløype:

  30.12.19 27.01.20 02.03.20 16.03.20 13.04.20 20.04.20 27.04.20 22.06.20
Engrospris + kr 0,70   - kr 0,80 + kr 0,50 + kr 0,50 + kr 0,80    
Omsetningsavgift - kr 0,70 - kr 0,60 + kr 0,70   - kr 0,80      
Ekstra avtaletillegg         + kr 0,30 + kr 0,40 + kr 0,70 - kr 1,40
Sum effekt produsentpris + kr 1,40 + kr 0,60 - kr 1,50 + kr 0,50 + kr 1,60 + kr 1,20 + kr 0,70 - kr 1,40


Justert prisløype (endring fra 16.03, 27.04 og 22.05):

  27.01.20 02.03.20 16.03.20 13.04.20 20.04.20 27.04.20 25.05.20 22.06.20
Engrospris   - kr 0,80 + kr 0,50 + kr 0,50 + kr 0,80      
Omsetningsavgift - kr 0,60 + kr 0,70   - kr 0,80        
Ekstra avtaletillegg     + kr 0,65 - kr 0,35 + kr 0,40 + kr 1,20 - kr 0,50 - kr 1,40
Sum effekt produsentpris + kr 0,60 - kr 1,50 + kr 1,15 + kr 0,95 + kr 1,20 + kr 1,20 - kr 0,50 - kr 1,40


Se også tidligere artikkel Prisløypen for storfe 1. halvår 2020