Nortura reduserer vektgrensa for gris

(08.12.17) Prognosen for 2018 viser et overskudd av gris på 2 500 tonn, og størst er overskuddet i første tertial. For å bidra til bedre markedsbalanse ønsker Nortura å stimulere til levering av noe lettere gris.

Griseslakt - illustrasjonsbildeFra 1. januar reduseres derfor grensa for høyeste pris for slaktegris fra 85 til 83 kg. I første omgang gjelder dette frem til påske, men ny vurdering vil bli tatt i forbindelse med prognosen i mars.

Høyeste pris blir dermed i gruppene 67,1 til 83 kg, samtidig som prisen i alle vektgrupper fra 83,1 kg og over reduseres med kr 0,50 per kg.  

 

Siste prisendring og prisprognose gris

Avregningspriser gris - pristillegg gris

Prognosen 2018 – Overskudd av sau/lam og gris