Nortura saueskole i Finnmark

(27.09.19) Nortura sammen med Arktisk kompetansesenter for sau (AKS) og SàpmiAgri inviterer sauebønder i Finnmark til å delta på et kurs i sauedrift under arktiske forhold. Dette kurset er en del av prosjektet "Kjøtt i Troms og Finnmark".

Sau Kursserien inneholder 3 moduler og gjennomgår systematisk problemstillinger og utfordringer gjennom sauedriftens årshjul, med fokus på blant annet fôring, lamming, sjukdommer, forebyggende tiltak - og behandling, kopplam, samt gjennomgang av ny dyrehelseforskrift.

Det er opp til deg som produsent hvilke moduler du ønsker å delta på.

Vi ønsker at så mange som mulig deltar på alle tre moduler, men det er fullt mulig å melde seg på enkeltmoduler. 

Deltakeravgift dekkes av prosjektet "Kjøtt i Troms og Finnmark". 

Eventuell overnatting, reise og fôranalyse dekkes av deltaker.

Påmelding på SMS med anmerkning om hvilken modul det gjelder og sted til Bernt Mikalsen, tlf. 48184782.

Påmeldingsfrist:

 • Modul 1 – frist 11. oktober
 • Modul 2 – frist 18. oktober
 • Modul 3 – Påmelding kommer etter nyttår

Modul 1

 • Alta den 22. oktober på Scandic Hotell Alta - kl. 11:00 til ca kl. 16:00
 • Vadsø den 24. oktober på Scandic Hotell Vadsø - kl. 11:00 til ca kl. 16:00                          

Grovfôr kvalitet og fôrplanlegging
Mesteparten av fôret til sauen i et normalår består av grovfôr. Det er derfor viktig at vi vet hva vi har å tilby sau og påsett lam gjennom vinteren. En grovfôranalyse vil hjelpe deg med å fôre riktig. En grovfôranalyse vil også gi noen svar på om du har produsert grovfôret riktig. Har du høstet til riktig tid? Er det brukt nok og riktig ensilerings-middel? Og har gjødslinga vært tilstrekkelig og gitt ønska resultat? Dette er noe av det vi fokuserer på under grovfôrdelen.

Dagen blir todelt der:

Del 1: 

 • Hvordan tolke og forstå en foranalyse v/ Roar Haug, Norsk Landbrukstjeneste
 • Lunsj

Del 2: 

 • Fôrplanlegging v/ Linn Hege Engen, Bernt Mikalsen Nortura og Kamilla Hansen Hauan v/Salgs- og fagkonsulent, Felleskjøpet Agri SA
  Her lager vi en forplan for vinteren, om du tar med Pc og oversikt over egen besetning lager du din egen fôrplan under kurset.
  Det må tas grovfôrprøver i forkant av kurset.  Analysen dekkes av deltaker. Ta gjerne med mineral analyse med i prøveresultatet.
  • Forprøve kr 632,-
  • Mineraler kr 348,- 
   Eksempel på priser fra Ofotlab.no
   Alle priser eks MVA

www.eurofins.no
www.ofotlab.no
Beregningskalkulatorer Nortura sauefôring med mineralberegning

Modul 2

 • Alta - 29. oktober på Thon Hotell Alta - kl. 10:00 til ca kl. 19:00
 • Vadsø - 31. oktober på Scandic Hotell Vadsø - kl. 10:00 til ca kl. 19:00

Program

 • Markedssituasjonen: v/ Bernt Mikalsen Nortura
  Kort orientering om status i produksjonen og omsetning av sau og lam 
 • Sjukdommer hos søya: v/ veterinær Peter Marskar, Stordyrveterinærene i Vesterålen
  Det fokuseres på hyppig forekommende sjukdommer hos søya i oppstallingsperioden. Vi ser spesielt på  tema som:
  • Skurv
  • Leddbetennelse
  • Jurbetennelse
  • Smittevern og Forebygging
  • Vaksinering, innvollssnyltere.
 • Lunsj
 • Grunnleggende foringsteori: Fagsjef Finn Avdem, Nortura
  Fôring og helse relatert til arktiske forhold
  Fôring av sau gjennom året 
 • Tilskuddsfôr: v/Felleskjøpet?
 • Sauavl i Finnmark: Fagsjef Finn Avdem, Nortura
  "Hvordan utnytte avlsmaterialet best mulig" 
  Sauavl i praksis, avl i egen buskap.
 • Ny dyrehelseforskrift
  May Helene Hetta v/ Mattilsynet Alta
  Gørill Hogseth v/ Mattilsynet Vadsø
  • Sykdommer som kan overføres mellom dyr og mennesker
  • Forebyggende tiltak mot smitteoverføring og resistensutvikling
  • Sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse
  • Avliving av dyr på gården

Modul 3

 • Alta - 24. mars 2020 
 • Vadsø - 26. mars 2020

Klauvhelse:

 • Når og hvordan opprettholder vi en god klauvhelse hos sau og lam
 • Når må vi skjære klauvene og hvordan gjøres dette best mulig

Økonomi i saueholdet 

 • Planløsninger i sauefjøs
 • Økonomi ved lammetap

Lamming:

 • Alle faser i lammingsperioden
 • Sjukdom fra lammet er født og til det skal sendes på utmarksbeite. Velferd, oppal og 
 • Beite og grovfôr.  

Kopplamproduksjon:

 • Avvenning
 • Økonomi