Nortura sine produsenter av konsumegg på Østlandet

(19.09.19) Denne informasjonen er knyttet til den pågående konflikten mellom Felleskjøpet Agri (FKA) og YS (Negotia). Streikeuttaket omfatter Felleskjøpets virksomhet over hele Norge og rammer alt fra butikker, salgsapparat og logistikk til kraftfôrfabrikken på Kambo. 

Bak denne lenken finner du Felleskjøpets informasjon om streiken og deres beskrivelse av konsekvenser: www.felleskjopet.no/presse/nyheter/streik-i-felleskjoepet-agri

Nortura har respekt for de streikende parter og streik som virkemiddel, men vi ser med stor bekymring på de mulige dyrevelferdsmessige konsekvensene av streiken. Dette er også signalisert til partene.

Samtidig er det viktig å understreke at Nortura ikke er part i konflikten. Vår oppgave blir å håndtere eventuelle konsekvenser i vår del av verdikjeden.

Mattilsynet følger også streiken tett med tanke på mulige konsekvenser for dyrevelferden.  

Vi er av Felleskjøpet oppfordret til å informere om at produsenter som kjøper fôr fra Felleskjøpet fortsatt skal kontakte Felleskjøpet, som normalt, for fôrbestillinger, og som vanlig ha dialog med sin fôrrådgiver. Men vær ute i god tid.

I tillegg skal Mattilsynet kontaktes dersom du ikke får levert fôr i tide, og det oppstår akutt mangel på fôr.

  1. Dersom en slik situasjon oppstår varsles lokalt Mattilsyn på tlf. 22 40 00 00.
  2.  Hvis streiken medfører andre akutte følger for dyrevelferden i din besetning, skal også lokalt Mattilsyn varsles om konsekvensene.

Kontakter i Nortura:

  • Sverre Rædergård, mobil 40864575
  • Hannele H. Hestetun, mobil 91152168
  • Brit Våga, mobil 91853586