Nortura sine produsenter av oppal, rugeegg, kylling og kalkun på Østlandet

(19.09.19) Denne informasjonen er knyttet til den pågående konflikten mellom Felleskjøpet Agri (FKA) og YS (Negotia). Streikeuttaket omfatter Felleskjøpets virksomhet over hele Norge og rammer alt fra butikker, salgsapparat og logistikk til kraftfôrfabrikken på Kambo. 

Bak denne lenken finner du Felleskjøpets informasjon om streiken og deres beskrivelse av konsekvenser: www.felleskjopet.no/presse/nyheter/streik-i-felleskjoepet-agri

Nortura har respekt for de streikende parter og streik som virkemiddel, men vi ser med stor bekymring på de mulige dyrevelferdsmessige konsekvensene av streiken. Dette er også signalisert til partene.

Samtidig er det viktig å understreke at Nortura ikke er part i konflikten. Vår oppgave blir å håndtere eventuelle konsekvenser i vår del av verdikjeden, for eksempel på rugeri og ved slakting for de ulike dyreslagene.

Mattilsynet følger også streiken tett med tanke på mulige konsekvenser for dyrevelferden.  

Vi er av Felleskjøpet oppfordret til å informere om at produsenter som kjøper fôr fra Felleskjøpet fortsatt skal kontakte Felleskjøpet, som normalt, for fôrbestillinger, og som vanlig ha dialog med sin fôrrådgiver. Men vær ute i god tid.

I tillegg skal Mattilsynet kontaktes dersom du ikke får levert fôr i tide, og det oppstår akutt mangel på fôr.

  1. Dersom en slik situasjon oppstår varsles lokalt Mattilsyn på tlf. 22 40 00 00.
  2. Hvis streiken medfører andre akutte følger for dyrevelferden i din besetning, skal også lokalt Mattilsyn varsles om konsekvensene.

Norturas håndtering av eventuelle konsekvenser i  oppal, rugeegg, kylling og kalkunproduksjonen:

  • Vi vil kontakte alle våre produsenter som har innsett de nærmeste dagene, og som normalt kjøper fôr fra FK med leveranser fra Kambo. Dette som en forsikring om at det er fôr på silo eller at det er sikkerhet for at det blir levert fôr til innsettet.
  • Som nevnt over skal lokalt Mattilsyn kontaktes ved akutt mangel på fôr eller andre akutte følger for dyrevelferden. Skulle en slik situasjon oppstå ber vi om at du også kontakter Nortura slik at vi er orientert om situasjonen:

Kontakter i Nortura:

  • Kylling, Hærland og Elverum, Bjørg Heller, tlf 476 15 702
  • Kalkun, Hærland, Benthe Dalen, tlf 414 55 874
  • Oppal og rugeegg, Espen Sørlie, tlf 915 70 164