Nortura tar intiativ for å kutte narasin i ordinær kyllingproduksjon

(Oslo, 02.12.14) Nortura starter eget prosjekt for å fremskynde utfasing av narasin i kyllingfôr i løpet av to år.

Nortura deltar i et planlagt forskningsprosjekt i regi av Veterinærinstituttet, med hensikt å kunne fase ut narasin som tilsetningsstoff i fôr til ordinær kylling i løpet av noen år. Narasin-fri kyllingproduksjon finnes allerede i småskalaproduksjoner som Smaalenene Gårdskylling. Narasin er et middel som hindrer tarmsykdom hos kylling.

Nå starter Nortura et eget prosjekt for å styrke fremdriften i arbeidet, og har satt som mål at all Norturas kylling er narasin-fri  innen utgangen av 2016.

– Vi støtter myndighetenes arbeid, men ønsker trykk på dette nå, og har som mål at all Norturas kylling er narasin-fri innen utgangen av 2016. Vårt prosjekt vil være et viktig bidrag for å gi nødvendig kunnskap og erfaring til bruk i myndighetenes forskningsarbeid, sier visekonsernsjef Egil Olsvik.

Kylling som ikke får narasin, får i stedet en vaksine når de er èn dag gamle. Målet er at flest mulig av Norturas kylling får slik vaksine neste år, og at narasin kan fases fullstendig ut innen utgangen av 2016. Småskalaproduksjon som er narasin-fri har noe høyere antibiotikabruk enn vanlig kyllingproduksjon, som følge av mer tarmsykdom. Det ønsker man ikke i ordinær kyllingproduksjon.

– Vi kan ikke akseptere økt antibiotika-bruk i vanlig kyllingproduksjon der hovedvolumet av kyllingen er, fordi det vil øke muligheten for utvikling av antibiotika-resistens. Dersom vi lykkes i å bytte ut narasin med vaksine hos størstedelen av norsk kylling uten å måtte bruke mer antibiotika, er det et viktig gjennombrudd, sier Olsvik.

Klare mål mot redusert forekomst av ESBL

I tillegg setter Nortura klare mål for å redusere ESBL-smitte hos kylling:

  1. Ingen kylling som kommer fra de importerte eggene fra vår leverandør i Skottland skal ha ESBL-smitte. Etter klare krav fra Nortura er det ikke registrert kylling med smitte så langt i år.
  2. Ingen smittede foreldredyrflokker ved utgangen av 2015. Her ser vi en reduksjon fra 2011 på rundt 20 prosentpoeng til ca 10 prosent forekomst nå.
  3. Fortsatt nedgang i antall smittede slaktekyllingflokker. Vi ser allerede en reduksjon på 15 prosentpoeng siden 2011 - til ca 25 % forekomst nå.

Andre tiltak:

  • Sterkt fokus på renhold, hygiene, gode rutiner og desinfisering mellom kyllinginnsett på gårdene.
  • Tilbud om blant annet vaskekurs for alle kyllingprodusenter hele høsten. Fulltegnede kurs.
  • Tett samarbeid med bransje og myndigheter om kartlegging og forskning

Mattilsynet og Folkehelseinstituttet understreker at det er helt trygt å spise kylling, men at god kjøkkenhygiene og riktig varmebehandling som alltid er viktig ved håndtering av rått kjøtt.

Se mer her