Norturapris til beste NRF kjøttokse

(24.03.17) Per Magnus og Lise L. Værdal fra Inderøy ble på Genos årsmøte tildelt prisen for beste NRF kjøttokse 2016 for oksen 11330 Sakshaug.

Per Magnus og Lise L. Værdal
I forbindelse med Genos årsmøte denne uka ble Per Magnus og Lise L. Værdal tildelt Norturas pris for beste NRF-kjøttokse for NRF-oksen 11330 Sakshaug.

Av: Asgeir Svendsen, fagsjef storfe i Nortura

Nortura har de siste årene satt opp en pris for beste NRF-kjøttokse. Denne blir tildelt oppdretter av den norskfødte NRF-oksen i årgangen som har høyest oppnådd kjøttindeks. Med en årgang menes okser født i samme kalenderår. Oksen må enten være brukt som eliteokse eller spesialokse for kjøtt og ha en kjøttindeks på 110 eller mer.

Vedtak om tildeling av pris for beste kjøttokse blir gjort når alle okser i årgangen har vært med i indeksutregningene og fått godkjente indekser for alle egenskaper to ganger.

Dersom to eller flere okser har lik indeks på kjøtt, tildeles prisen til den oksen med høyest samla avlsverdi. Hvis det er okser som har lik indeks på kjøtt og lik samla avslverdi, blir prisen delt.

Prisen for beste NRF kjøttokse går for tredje år på rad til Nord-Trøndelag, et fylke som i mange år har bidratt med gode gener til Genos avlsarbeid.

Prisvinneren er fra Inderøy og ble kåra til årets unge bonde 2012.

Den unge bonden driver gården Sakshaug-Berg der han har melkeproduksjon. Han har i tillegg kjøttproduksjon på en annen gård, og har planer om å bygge opp en kjøttfebesetning der. Sammen med samboeren har han også pussa opp et gammelt trønderlån til gårdshotellet "Husfrua".

Oksen som premieres ble født i 25.04.2011. Etter siste avkoms gransking fikk oksen en samlet avlsverdi på 27.

Slakteopplysninger fra 159 sønner ga 138 i indeks for kjøtt og den ble dermed den beste NRF-oksen for denne egenskapen i sin årgang. Dette viser at dette er en okse som er eksepsjonelt god på kjøtt! Han er fersk eliteokse fra oktober 2016. Far er 10462 Sørmarka.

Det er gledelig å registrere en økende interesse for kjøttproduksjon hos melkeprodusentene. Med en NRF okse som er så god på kjøtt vil den være et godt alternativ for bruksdyrkryssning. Prisvinneren nærmer seg 10 000 doser.

Det er en god start!

 


 

 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)