Ny anbefalt avtale mellom nav og satellitt

(12.12.14) Nortura har det siste halve året jobbet med å lage en ny anbefalt nav-satellitt avtale for purkeringene som er felles for hele landet.

Av: Eli Berven, rådgiver gris i Nortura

I den forbindelse ble det satt ned en arbeidsgruppe som besto av Hans Ove Kirkeby (nav), Tov Kvam (nav), Hans Nummestad (satellitt), Kjetil Todnem Skjæveland (satellitt), Tore Framstad (veterinær). Fra Nortura var Karl Torstein Torp og Eli Berven (sekretær) med i arbeidsgruppa.

Gruppa tok utgangspunkt i de tidligere avtalene som lå til grunn, og innspill som hadde kommet inn. Nortura takker arbeidsgruppa for den jobben de har gjort, og håper dette kan bli et godt verktøy i samarbeidet mellom satellitter og nav.

Raumartoppen purkering er den første ringen til å skrive under den nye avtalen, her ved Hans Ove Kirkeby (t.h.) og Hans Nummestad.
Raumartoppen purkering er den første ringen til å skrive under den nye avtalen, her ved Hans Ove Kirkeby (t.h.) og Hans Nummestad.