Nye helsekrav ved livdyromsetning av storfe

(02.07.19) Smitte med livdyr påfører hvert år storfenæringa store økonomiske tap og går ut over dyrevelferden. Kjøttbransjen har som målsetting å gjøre omsetning av storfe mer smittesikker. 1. september innføres nye anbefalinger for omsetning av storfe.

For livdyrselgende besetninger ønskes dokumentasjon av klauvhelse og status for virussykdommene BRSV og BCoV. 

Når «klauvstatus» for alle besetninger er etablert i Dyrehelseportalen, vil anbefalingene etter videre arbeid bli Kjøttbransjens retningslinjer.

Det omsettes ca. 100 000 storfe i Norge hvert år. Potensialet for smittespredning med livdyr er derfor stort, les mer på Animalia sin nettside.