Nye plukkepriser

(10.09.19) Nortura har avtalt nye plukkepriser med avløserlag og landbrukstjenester. Plukkeprisene dekker lønn og kjøring for plukkerne og et administrativt påslag som dekker sosiale kostnader og fortjeneste.

På foreldredyr (oppal og rugeegg) endte vi opp med +3,0-3,2 % i økte plukkepriser og tjenester. Avløserlagene fakturerer Nortura per produsent, og Nortura viderefakturer produsent likelydende beløp. Avløserlagene har fakturert etter nye plukkekostnader siden juli.

Kalkun følger i dag samme ordning som foreldredyr, der avløserlagene fakturer Nortura og vi viderefakturer likelydende beløp. Her videreføres gjeldende plukkepris for høner, mens haner får en økning i plukkekostnad med 5 %. Plukking av haner oppleves av avløserlagene å være svært belastende. Det er enighet om at posten "Utplukk kalkunhaner" ved levering av høner skal utgå, og ikke benyttes. Avløserlagene har fakturert etter nye plukkekostnader siden juli.

På kylling oppnådde vi økninger opp til eller under normal årslønnsvekst for 2019. Det avtales priser for de ulike type kyllingproduksjoner. Avløserlagene fakturer Nortura, og vi utligner kostnadene til et felles trekk per produksjon. Når vi for siste periode avstemmer hva vi er fakturert fra avløserlagene og hva som er trukket som plukkepriser over avregning, får vi en differanse. Denne differansen (etterslepet) er tatt inn i de nye prisene.

Gjeldende plukkepriser på slaktekylling fra 16. september 2019:

Beskrivelse Gjeldende pris
(kr/stykk)
Pris fra 16.sept
(kr/stykk)
Ordinær kylling (grill, foredling, industri, McDonald’s) 0,673 0,71
Spesialiteter og definerte konseptproduksjoner 0,985 1,03
Livèche 1,45 1,45


Plukkekostnaden inkluderes i avregningsprisen på kylling fra nyttår
Fra 1. januar 2020, eller senest ved innføring av SAP, vil plukking av kylling blir en obligatorisk del av leveransen til slakteri, og plukkekostnaden blir lagt inn i avregningsprisen. Dette betyr at produsenter som Nortura ønsker - eller har godkjent - at plukker selv, vil få trekket i plukkekostnad utbetalt som ett tillegg på egen varelinje.
 

Artikkelen er hentet fra Nyhetsbrev fra Nortura Hvitt Kjøtt nr 7 - 19 som du finner i fagbiblioteket.