Økt avregningspris på egg fra 1. juni

(25.05.20) For å styrke økonomien til eggprodusentene har styret i Nortura vedtatt å heve avregningsprisen med 0,12 kr/kilo fra 1. juni. Økningen gjelder alle egg unntatt blod og knekk.

Det er også vedtatt økning av prisen for små egg og industriegg for frittgående produksjoner. Denne endringen kommer 1. juli.

Engrospris i 2. halvår
Styret i Nortura har også vedtatt at engrosprisen for 2. halvår økes med 0,40 kr/kg for egg fra miljøinnredning og 0,70 kr/kg for egg fra frittgående produksjoner.

Avregningsprisen er også avhengig av bl.a. omsetningsavgift og industrielle kostnader. Avregningsprisen fra 1. juli er dermed ikke fastsatt ennå.

Omsetningsavgift i 2. halvår
Styret i Nortura foreslår uendret omsetningsavgift for egg i 2. halvår. Det er Omsetningsrådet som vedtar omsetningsavgiften, og de skal behandle forslaget den 22. juni.