Økt fettrekk for storfe

(04.11.14) Fettrekket for storfe har ikke blitt endret på svært mange år. Samtidig har det vært en betydelig økning i prisene for storfeslakt. Den relative verdien av fettrekket er dermed svekket uten at verdien på storfefett har økt tilsvarende.

For å gi både storfeprodusenter og kjøpere av slakt mer riktige prissignaler er det derfor besluttet at fettrekket skal økes gradvis.

Fra årsskiftet økes derfor fettrekket med 50 øre i fettgruppe 4, 1 kr i fettgruppe 4+, 1,50 kr i fettgruppe 5- og 2 kr i fettgruppe 5 og 5+. Endringene påvirker en mindre del av antall strofeslakt.