Økt fettrekk for storfe høsten 2015

(21.08.15) Fra mandag 5. oktober økes fettrekket for storfe. Dette gjøres for å gi mer riktig betaling i forhold til verdien av slakt i ulike fettgrupper. Fettrekket økes med 50 øre i gruppene 3 og 3+ og samt med en krone i gruppene fra 4- til 5+.

Økt fettrekk for storfe høsten 2015

Klassifisering og prising skal bidra til at verdien på de ulike slaktedyrene blir riktig – både for leverandør av slaktedyr og kjøper av slakt. Prisen på hele dyret skal hentes ut i markedet gjennom de prisene en kan hente ut på de ulike delene av dyret. Dette gjenspeiler seg i ulike priser i de ulike klasser og fettgrupper. Det har over tid utviklet seg slik at trekket for feite dyr ikke samsvarer nok med den lavere verdien feite dyr har videre i verdikjeden.

Det er en stor og økende utfordring med fett fra storfe. Andel feite slakt går opp og forbruket går i retning magrere produkter. Dette gir pressede priser på fett og også overskuddsfett som ikke blir utnyttet i mat. Samtidig har fettrekket over tid fått stadig mindre verdi etter som det ikke er justert med økende priser for storfe totalt sett.

Det er da oppstått en situasjon med i utgangspunktet for stor produksjon av fett fra storfe i forhold til behovet, samt for svake prissignaler i forhold til reell verdi både mot produsent og kjøper av slakt.

Fra 1. januar i år ble fettrekket økt i de øverste gruppene. Det ble da varslet at dette var første steg i en gradvis økning av fettrekket. Neste steg gjennomføres med økning fra mandag 5. oktober. Det er ikke besluttet om fettrekket må økes videre ut over dette.

 

Relatert informasjon