Oppdatering av veterinæravtaler og nytt journalsystem for fjørfeveterinærer

(12.11.12) Helsetjenesten for fjørfe lanserte i september et nytt nettbasert journalsystem kalt HelseFjørfe. Her legger fjørfeveterinæren besøksjournaler inn, og du som produsent kan logge deg inn for å se dine journaler. På denne måten får du god oversikt over historikk i egen besetning fra og med september 2012.

Av: Atle Løvland, spesialveterinær fjørfe

I tillegg vil ny oppdatert versjon av veterinæravtalen du plikter å ha, ligge på samme sted. Alle Norturas veterinærer bruker dette, og vil fra nå og fram mot sommeren 2013 sørge for oppdaterte helseovervåkingsavtaler i det nye systemet.

Ler mer om dette her » Tegning av helseovervåkingsavtale, pdf. 734 kb

Logg inn på » HelseFjørfe