Oppdatert prisløype for storfe 1. halvår 2022

(Oppdatert 09.03.22) De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 1. halvår 2022, er fastsatt, for å gjøre denne informasjonen mer oversiktlig er det oppsummert i denne artikkelen. Det er stor etterspørsel etter norsk storfekjøtt om dagen. Slaktingen av ku etter telledato er imidlertid noe lavere enn forventet. For å fremskynde slaktingen av slaktemodne dyr innfører Nortura derfor Ekstra avtaletillegg med kr. 2 pr kg fra og med neste uke, mandag 14. mars, til og med uke 14. fredag 8. april.

Ku i blomstereng. Foto: Liv Jorunn Sagmo, Nortura

Det er tre faktorer som i sum gir den totale prisvariasjonen, prisløypen:

1. Endringer i Engrospris

Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2021 planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2022. I tillegg i et styremøte 1. februar 2022, vedtok styret i Nortura å øke prisene på storfe, gris, småfe og egg med følgende satser. Prisøkningene blir gjeldende fra 28. februar. Opprinnelig var det lagt opp til en prisnedgang på kr. 1,20 den 28. februar, med tillegget som nå ble vedtatt endres dette til et tillegg på kr. 0,80 pr kg, det vil si en økning på kr. 2,00 pr kg.

2. Endringer i Omsetningsavgift

Konsernstyret i Nortura foreslått satser for omsetningsavgift for 2022, satsene ble vedtatt i Omsetningsrådet 6. desember 2021. Dette er det lagt ut informasjon om her.

3. Ekstra avtaletillegg

Som tidligere år vil Nortura benytte Ekstra avtaletillegg for å få en profil og nivå på prisløypen som skal bidra til best mulig samsvar mellom det volum som markedet etterspør og det som slaktes. Prognosene for 2022 tilsier at det i år vil bli begrenset behov for import utover kvoteimporten for å supplere markedet. Norturas målsetting med prisløypen er at kvoteimporten kommer kontrollert inn, og at periodene med tollnedsettelse ikke blir for lange.

Grunnet endringen i økt engrospris fra 28. februar innfører Nortura ekstra avtaletillegg med kr. 2,00 pr kg i ukene 6, 7 og 8 for å holde en jevn tilførsel av slaktedyr i forkant av telledato 1. mars.

Oppdatert prisløype

 

Uke 1

Uke 6

Uke 9

Uke 11

Uke 13

Uke 15

Uke 16

Uke 18

Dato

3.1.22

7.2.22

28.2.22

14.3.22

28.3.22

11.4.22

18.4.22

2.5.22

Endring i Engrospris

kr 1,60

 

kr 0,80

 

kr 1,30

 

kr 1,30

kr 1,30

Ekstra Avtaletillegg

 

kr 2,00

- kr 2,00

kr 2,00

 

- kr 2,00

Endring i Omsetningsavgift

   

kr 0,80

 

- kr 1,00

 

 

 

Endring i utbetalingspris i alt

kr 1,60

kr 2,00

- kr 2,00

kr 2,00

kr 2,30

- kr 2,00

kr 1,30

kr 1,30

 

NB Dette er estimerte priser. Det kan komme mindre justeringer på grunn av endringer i markedsforhold, økte kostnader eller endringer i verdi på hud, innmat e.l.

Varierende sesongtillegg Norsk Kjøttfe kommer i tillegg!

Tabell under er uten ekstra avtaletillegg uke 11-14.

Grafisk fremstilling av prisløypen etter innføring av ny PGE 28/2 og Ekstra avtaletillegg med kr 2 i ukene fra og med uke 6 til og med uke 8