Øvre vektgrense for slaktegris senkes

(03.12.15) Fra 28. desember senkes grensa for høyeste pris på slaktegris fra 95 til 90 kg. Gris i denne vektgruppa får 50 øre lavere pris enn gris fra 67-90 kg.

Fra 28. desember senkes grensa for høyeste pris på slaktegris fra 95 til 90 kg. Gris i denne vektgruppa får 50 øre lavere pris enn gris fra 67-90 kg. Årsaken til endringen er at prognosen for 2016 viser noe overskudd av gris, særlig tidlig på året. I tillegg har bransjen utfordringer med overskudd av fett, og det er tidvis krevende å få omsatt smågris.

Slakting av gris på noe lavere vekter vil virke positivt inn på alle disse forholdene.

Samtidig vil regelverket for klassifisering endres slik at øvre grense for klassifisering som slaktegris heves fra 106 til 125 kg.

Dette vil gi et mindre prisfall ved vekt over 106 kg enn tidligere, men det vil i utgangspunktet ikke være lønnsomt å produsere så tunge griser.