Populær fagdag på Gjennestad

(20.06.16) Over 70 personer kom på Nortura og Norsvin Buskerud/Telemark og Vestfold sin fagdag på Gjennestad den 16. juni.

Populær fagdag på Gjennestad

Av: Tone Sæter, Nortura

Det er vel første gangen vi har klart å fylle hele amfiet og vel så det – 74 personer kunne vi telle. Markedsdekningen og nye krav til transportdyktighet av gris var de engasjerende temaene for dagen.

Harald Furuseth utla hvordan han ser på markedsutviklingen og hvordan han mener den bør håndteres.

Furuseth kan skilte med å ha vært først ute med å senke vektene. Dette fikk han ros for av forsamlingen. Alle slakterier har interesse av et balansert marked.

Harald hadde et ønske om at flere aktører i markedet kunne være med å bestemme hvordan virkemidlene til markedsregulator skal disponeres.

Disputasen slapp han unna – fly venter sjelden på sine passasjerer.

Harald Furuseth

Jakob Simonhjell kom deretter med "grisetanker" om å komme med tiltak tidlig nok for å kunne stabilisere pris og reguleringskostnad.

Markedsbalansering blir et tema i stortingsmeldinga. Her kan alt skje.

Bransjen har hatt en svært sterk produksjonsbedring en stund fremover.

Hva med markedet?

Kjøtt er i hardt vær om dagen – det har spredt seg en oppfatning om at det sunneste er å være vegetarianer.

Jakob Simonhjell

Gustav Grøholt "sa det alle vet"; utviklingen i svineproduksjonen går mot at atskillig færre avlspurker produserer betydelig mye mere kjøtt.

Hvor mange purker trenger vi egentlig? Han oppfordret alle til å stille opp på svinedugnaden.

Hans-Ole Sætra tok også for seg økonomien i svineproduksjonen fremover.

Akkurat nå gjelder det å ikke få panikk – vi må ikke kaste de eksisterende ordningene på båten for å etablere "noe nytt".

Markedsordningen er kjempeviktig. Han oppfordret alle til å støtte opp om svinedugnaden.

Gustav Grøholt

 

Grilling

 

Et herlig grillmåltid i det grønne ble gjort mulig av Nortura og grillpersonalet, bestående av Norsvin Vestfolds gamle helter Gunnar Oseberg, Jacob Rustan og Olav Sørebø.

Mari-Janne RasmussenEtter maten kom først Mari-Janne Rasmussen fra Animalia med en henstilling til alle om å 1; skaffe seg In-gris hvis de ikke har – og 2; si fra hvis det er noe en vil ha endret med programmet.

Mattilsynet ble representert av Kristin Torkveen og Iselin Hegna. De fortalte litt om regelverket vi alle må forholde oss til, og viste fotografier av forskjellige tilfeller.

Forsamlingen ble så bedt om å si sin mening. Litt overraskende kanskje, viste det seg at svinebøndene var noe strengere i sin vurdering av transportdyktigheten.

Iselin la igjen e-postadresse og telefonnummer slik at produsentene kan sende bilder av tvilstilfeller og få hjelp til vurderingen.

Audun Skomsøy var ikke alene om å måtte legge fra seg dragne våpen.

Det ser ut til at en – over tid – kan finne gode løsninger både for sjåfører og produsenter, og – ikke minst grisen.

Kristin Helgesen Torkveen Iselin Hegna

Hans-Ole Sætra

 

Kristin Helgesen Torkveen

 

Iselin Hegna

 

Populær fagdag på Gjennestad