Prisendring på egg

(01.04.19) Fra mandag 1. april reduseres engrosprisen for egg med henholdsvis 10 øre/kg for egg fra frittgående høner og 20 øre/kg for egg fra høner i miljøbur.

Prisreduksjonen er nødvendig for å unngå overnotering (tillatt makspris i forhold til Planlagt gjennomsnittlig engrospris i 1. halvår, og som er på kr 19,15 per kg). Samtidig er det behov for å styrke signalene til produsenter med miljøinnredning om at endrede markedskrav gjør at nødvendig omstillingstakt mot frittgående løsninger øker.  

Ny prisliste